روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور: منسوبان امنیتی که به بیماری قلبی دچارمی شوند، پس از این در شفاخانه داخل کشور مداوا خواهند شد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روز پنجشنبه سنگ تهداب “شفاخانۀ صد بستر قلب” نیروهای امنیتی و دفاعی را در مجتمع اداری امنیت ملی در افشار، گذاشت.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، حبیب الرحمن روشان رئیس تعمیرات ریاست عمومی امنیت ملی هنگام ارایه معلومات در باره این پروژه گفت: این شفاخانه در ساحه ۱۳ جریب زمین، در چهار طبقه مطابق معیارهای جهانی اعمار می شود و تعمیر این شفاخانه در صورت نیاز، ظرفیت ارتقای الی ده طبقه و دوصد بستر را دارا خواهد بود.

روشان افزود که ادارۀ تدارکات ملی، قرارداد ساخت این شفاخانه را با شرکت ساختمانی صفت به ارزش ۳۷۵،۶ میلیون افغانی امضا کرد که در مدت سه سال تکمیل می شود. 

سپس رئیس جمهوری در مراسمی که به همین مناسبت در تالار مجتمع اداری امنیت ملی در افشار برگزار شد سخنرانی کرد.

در این مراسم نخست، دگرجنرال احمد ضیا سراج سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی به رئیس جمهور خوش آمدید گفت و افزود : شفاخانه صدبستر قلب نیروهای امنیتی و دفاعی در سطح افغانستان اولین شفاخانه دولتی خواهد بود و آغاز کار ساخت آن را به همه مبارک می گویم.

دگرجنرال سراج با اشاره به عملیات های موفق نیروهای امنیتی و دفاعی در برابر طالبان و داعش، از تلاش ها، هماهنگی و همکاری این نیروها در تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری ستایش کرد.

بعد تورنجنرال حشمت الله نوابی رئیس خدمات صحی امنیت ملی صحبت کرد و از رئیس جمهور به خاطر منظوری پیشنهاد ساخت شفاخانه متذکره تشکر کرد و گفت که این شفاخانه در بخش تداوی امراض قلبی منسوبان نیروهای امنیتی و دفاعی و خانواده های آنان، خدمات بهتر ارائه خواهد کرد و نیاز رفتن آنان را به خارج از کشور کاهش می دهد.

رئیس جمهور کشور در سخنرانی اش در این مراسم، نیروهای امنیتی و دفاعی را افتخار کشور و مردم خواند و خطاب به آنان گفت: من احساس قلبی و وطن دوستی شما را قلباً درک می کنم، زیرا قلب های شما شب و روز به خاطر کار و خدمتگزاری به کشور می تپد. وی افزود: منسوبانی که به بیماری قلبی دچار می شوند، پس از این در شفاخانه داخل کشور مداوا خواهند شد.

رئیس جمهور کشور به مسوولان مربوط هدایت داد که شرکت قراردادی ساخت “شفاخانه صدبستر قلب” نیروهای امنیتی و دفاعی را تشویق کنند تا این شفاخانه را در مدت دو سال تکمیل کند و در هماهنگی با ادارۀ تدارکات ملی، تمام وسایل و لوازم مورد نیاز را فراهم کند  و در خصوص استخدام کارمندان مسلکی برای این شفاخانه، سرمایه گذاری شود.

محمد اشرف غنی از تورنجنرال داکتر حشمت الله نوابی به خاطر پیشنهادش در رابطه به ساخت این شفاخانه و اینکه شفاخانۀ غازی امان الله خان را به یک شفاخانۀ نمونه یی مبدل کرده است، تشکر کرد. رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که شفاخانه پولیس نیز به زودترین فرصت به شفاخانه معیاری مبدل گردد.

رئیس جمهور کشور به رئیس خدمات صحی امنیت ملی هدایت داد تا پیشنهاد های شان را در رابطه به بهبود و تجهیز شفاخانه ها به گونۀ کتبی با ریاست جمهوری شریک کند. وی افزود که خدمات شفاخانه های نظامی بهتر شده است، اما در شفاخانه های ملکی هنوز هم مشکلات موجود است و به توجه بیشتر نیاز دارد.

رئیس جمهور کشور ایجاد هماهنگی و همکاری میان نیروهای امنیتی و دفاعی را تصادفی نه، بل نتیجۀ تلاش های پی در پی آنان خواند. وی افزود: شما در دو ماه گذشته در مبارزات و فداکاری های تان ثابت کردید که محافظان نظام و حامیان جمهوریت هستید.

رئیس جمهوری برگزاری موفقانه انتخابات ریاست جمهوری را با وجود تهدیدات طالبان و برخلاف توقع دیگران، به نیرهای امنیتی و دفاعی و تمام مردم تبریک گفت.

رئیس جمهور کشور با اشاره به تلاش های داکتر نسرین اوریاخیل رئیس شورای طبی افغانستان، با تاکید گفت که نورم ها و معیارهایی که از سوی این شورا وضع شده است، باید تطبیق شود و هر داکتر از سوی شورای طبی تثبیت سویه شود و جواز فعالیت دریافت کند، زیرا اشتباه داکتر جبران ناپذیر است.

ممکن است شما دوست داشته باشید