روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور: مردم ما خواهان حاکمیت قانون، تامین عدالت و تحکیم صلح هستند

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، دیروز ضمن افتتاح و به بهره‌برداری سپردن سرک‌های نساجی بگرامی و سیدنورمحمد شاه، با بزرگان و متنفذین منطقۀ سید نورمحمد شاه مینه، احمدشاه بابا مینه و بگرامی شهر کابل دیدار کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در مراسمی که بدین مناسبت در منطقۀ بگرامی شهر کابل برگزار
گردیده بود، ابتدا 
عبدالله حبیب‌زی سرپرست شاروالی کابل ، در مورد سرک‌های متذکره و سایر پروژه‌های زیر کار معلومات داده، گفت که با احداث و بهره‌برداری این سرک‌ها و کانال‌ها، بندش جاده ها در این میسر کاهش می‌یابد و مشکل تجمع آب‌ها به گونۀ اساسی حل شده است و با استفاده از آن، تحرک اقتصادی نیز به وجود خواهد آمد.

حبیب‌زی افزود که اسناد خریداری متروبس‌ها به تدارکات رفته است و ساخت استیشن‌ها و سایر تاسیسات آن امسال تکمیل می‌گردد و این سرک‌ها و سایر جاده‌های کابل، به گونه ستندرد و با کیفیت احداث شده است.

 وی پیشنهاد کرد که به منظور تسریع پروژه‌های انکشافی و بهترساختن کیفیت آن، شیوه های تدارکاتی آن تغییر یابد و آنانی که کار خوب می‌کنند، از طریق داوطلبی مقید مراجعه کنند و همچنان به خاطر نظارت بهتر پروژه‌ها، وزارت مالیه در زمینه استخدام همکاری نماید.

سپس، سمیع الله ستانکزی رئیس منتخب وکلای زون شرق کابل ضمن خوش‌آمدید به رئیس‌جمهور، گفت که سال گذشته به‌خاطر کیفیت پائین، این سرک‌ها پس از احداث تخریب شد و مشکلات مردم بیشتر گردید، اما این مرتبه، با احداث اساسی آن، مردم خرسند بوده و مشکلات‌شان به گونه اساسی حل شده است.

ستانکزی حمایت خویش را از رئیس‌جمهور در مقابل غاصبان و زورمندان ابراز کرد و خواهان قیرزی سرک‌های ناحیه‌ها و گذرها نیز گردید.

بعدا،ً خاطره اسحاق‌زی عضو شورای ولایتی کابل ضمن خوش‌آمدید به رئیس‌جمهور، مشکلات و پیشنهادات مردم را در زمینه‌های نبود کانالیزاسیون، کمبود کلنیک‌ها و شفاخانه‌ها، کمبود معلمان مسلکی، ایجاد برنامه‌های خودکفایی برای زنان و بازگشت کنندگان، نبود پارک‌ها و هدیرۀ بزرگ و ایجاد مکتب نسوان بیان کرد و همچنان گفت که مردم در کنار شما در مقابله با زورمندان ایستاده اند و در شرایط کنونی افغانستان، به رئیس‌جمهوری قاطع مانند شما نیاز است.

محمداشرف غنی رئیس‌جمهور  بعد از استماع خواست‌ها و پیشنهادات، خطاب به آنا گفت که این سرک‌ها و پروژه‌های مشابه به آن، هدیۀ خاص حکومت نیست، بلکه  این حق مردم بالای حکومت است. وی افزود که سیستم‌های پاسخگو و ارائه کنندۀ خدمات به مردم را به‌‌وجود خواهیم آورد.

رئیس‌جمهور خاطرنشان‌کرد که کابل را همواره مردم آن حفاظت کرده اند، از همین جهت از هرشهروند گذر، کوچه و ناحیه تشکر می‌کنم.  وی افزود که تحت هیچ شرایطی، زورمند و غاصبین قابل پذیرش نیستند و ما با حمایت مردم، به غصب و زور، با پایان می‌دهیم.

رئیس‌جمهور کشور گفت که جهاد را مردم افغانستان کامیاب ساختند، دشواری‌های مهاجرت و دفاع از وطن را نیز همین مردم متقبل شده‌اند، پس توزیع قانونی و عادلانۀ زمین، حق غاصبین نه، بلکه حق مردم، نیروهای امنیتی و دفاعی و خانواده های شهدای قوای مسلح است. اسناد و قباله‌های غاصبین و زورمندان جعلی بوده و قابل پذیرش نیست.

رئیس‌جمهور تصریح‌کرد که کابل به نظم ضرورت دارد و کابل فعلی را به کابل زمان بابرشاه مبدل می‌کنیم تا در زیبایی‌هایش مردم شعر بسرایند. وی افزود که کابل به انکشاف متوازن نیاز دارد، به مناطقی که توجه صورت نگرفته است، از این پس در اولویت قرار خواهند گرفت.

محمداشرف غنی گفت که شرق کابل، آیندۀ کابل است، بناً در زمینۀ انکشاف آن توجه اساسی صورت می‌گیرد. وی افزود که ما تعهد خویش را مشترکاً در راستای تامین قانون اساسی و عدالت تجدید می‌کنیم و آنانی که در برابر قانون و عدالت ایستاده می‌شوند، با حمایت مردم جلوشان گرفته می‌شود.

رئیس‌جمهور غنی به ارگان‌های مربوطه در خصوص اهدای زمین برای ایجاد هدیرۀ بزرگ و اعمار یک باب مکتب نسوان و احداث پل چهل متره، هدایت داد. وی افزود که حکومت برای مدیریت دریای کابل تدابیر ویژه را روی‌دست دارد و برای شهروندان کابل و خانواده های‌شان، از پل محمودخان الی تنگی غارو، پارک تفریحی اعمار می‌شود.

رئیس‌جمهور گفت که مردم ما خواهان حاکمیت قانون، تامین عدالت و تحکیم صلح هستند. وی افزود که در روزهای آتش‌بس، مردم برای طالبان آغوش برادری باز کردند، زیرا آنان خواستار برادری می‌باشند.

رئیس‌جمهور افزود که برای تامین صلح در کشور، به سطح کشورهای اسلامی و بین‌المللی، اجماع ملی میان آمده است و با حمایت مردم، به صلح پایدار و باعزت، خواهیم‌ رسید، زیرا ملت عظیم ما فرهنگ تحمل دارند و افغانستان، خانۀ مشترک همه ماست.

در پایان این مراسم، مردم زون شرق ولایت کابل، لوح تقدیر را به رئیس‌جمهور اهدا کردند و ضمن ستایش از برنامه‌های حکومت و موقف ملی رئیس‌جمهور، حمایت خویش را اعلام کردند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید