روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور فرمان ایجاد شورای عالی فرهنگی را صادر کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان فرمان ایجاد شورای عالی فرهنگی را صادر نمود.

در این فرمان آمده است که به منظور هماهنگی نهادهای مرتبط به حوزۀ فرهنگی، سازماندهی موثر منابع در راستای حمایت از ارزش‌های فرهنگی و اسلامی  توجه ویژه به میراث‌های تاریخی  حمایت از نویسنده‌گان و هنرمندان، حمایت از ناشران و صنعت چاپ، معرفی جاذبه‌های توریستی و حمایت از صنعت توریزم، نشر تقویت فرهنگ شهروندی و بررسی چالش‌ها، فرصت‌ها و ظرفیت‌های بشری و معنوی در این عرصه و مراقبت از سرمایه‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی  ایجاد شورای عالی فرهنگی منظور است.

بر اساس این فرمان، ریاست این شورا را رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و عضویت آن را معاون دوم ریاست جمهوری، وزرای اطلاعات و فرهنگ، ارشاد، حج و اوقاف، معارف، تحصیلات عالی  معادن و پترولیم، شهرسازی و اراضی، معین ارشد امنیتی، رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، رئیس عمومی اداره امور، رؤسای عمومی اداره ارگان های محل، اکادمی علوم، رادیو تلویزیون ملی، رئیس پوهنتون کابل، رؤسای کمیسیون های فرهنگی شورای ملی، شاروال کابل، مشاور رئیس جمهور در امور نوآوری، مشاورین فرهنگی رئیس جمهور، نمایندگان اتحادیه نویسنده‌گان، ناشران، هنرمندان و اتحادیه‌های صنفی خبرنگاران و رؤسای افغان فلم، آرشیف ملی و موزیم ملی به عهده خواهند داشت.

در این فرمان آمده است که سکرتریت شورای عالی فرهنگی توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ با همکاری ریاست عمومی دفتر ریاست جمهوری به پیش برده می‌شود و سکرتریت موظف است تا طرز فعالیت این شورا را ترتیب و جهت تائید به شورای عالی فرهنگی ارائه نموده و جلسات این شورا ماه یکبار برگزار ی‌گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید