روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور غنی و بانوی اول کشور تحفه اعطاشده از سوی دولت قطر را به دافغانستان بانک سپردند

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و بانوی اول کشور، طی مراسمی در ارگ، تحفه ای را که در سفر اخیر از سوی دولت قطر برای بانوی اول کشور اعطا شده بود و یک سیت گردن بند قیمتی تزئین شده با الماس می باشد، به مسئولین د افغانستان بانک سپردند.
در مراسمی که بدین مناسبت برگزار شده بود، رئیس جمهور غنی گفت که این تحفه در سفر اخیر برای ما به عنوان مقامات عالی رتبۀ دولت افغانستان اهدا شده بود و اکنون آن را به خزانه د افغانستان بانک می سپاریم.
رئیس جمهور کشور به مسئولین د افغانستان بانک هدایت داد که این تحفه ارزشمند را نگهداری و برای منفعت مردم از آن استفاده نمایند.
در مقابل مسئولین د افغانستان بانک از رئیس جمهور بخاطر سپردن این تحفه ارزشمند تشکر نموده، تعهد کردند که به گونه بهتر از آن حفاظت خواهند کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید