روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور غنی: هیچ نوع موانع مادی موجب تعلل در برگزاری انتخابات شده نمی‎تواند

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، در قصر چهارچنار ارگ برگزار شد.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه، ابتدا از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور به‌خاطر دفع قاطعانۀ حملات اخیر دشمن ابراز قدردانی شد، برای شهدای نیروهای امنیتی و بالاخص شهید جنرال عبدالغفار احمدزی که در جهت دفاع از کشور جان‌های عزیز شان را قربانی کردند، جنت فردوس و برای مجروحان شفای عاجل از بارگاه ایزد متعال استدعا شد.رئیس جمهور پیرامون برگزاری انتخابات پیشرو صحبت کرد و برای برگزاری قطعی آن، با‌ درنظرداشت تامین مصارف بیشتر آن از جانب حکومت تأکید کرد. وی افزود که هیچ نوع موانع مادی موجب تعلل در برگزاری این روند شده نمیتواند و معیار نظام مردمی همانا انتخابات است، زیرا خواست مردم در آن تجلی می‌ کند.

رئیس جمهوری یکبار دیگر صلح و انتخابات را متمم یکدیگر خواند و گفت که دولت روی روند صلح نیز تمرکز جدی دارد و چارچوب رسیدن به صلح را قطعنامه لویه جرگه که از ارادۀ مردم افغانستان ناشی شده، تعیین کرده است.

رئیس جمهوری از وزارت‌ ارشاد، حج و اوقاف و ادارۀ تدارکات ملی پیرامون کارکردهای این دو نهاد در راستای فراهم‌آوری سهولت‌ها برای اعزام حجاج به بیت‌الله شریف و آغاز روند پرواز حجاج ابراز سپاس‌ کرد و از وزارت‌ها و ادارات دولتی تقاضا کرد که در رابطه به روند حج همکاری همه جانبه کنند و خاصتاً وزارت امور خارجه را مؤظف کرد که تمام امکانات را جهت تسریع این روند فراهم سازد.طبق اجندا معین مالی وزارت مالیه، گزارش مصرف بودجۀ ملی از شروع سال مالی ۱۳۹۸الی ۲۴ سرطان ۱۳۹۸ و طرح مسودۀ بودجۀ ملی در بررسی وسط سال مالی۱۳۹۸ را به جلسه مطرح کرد. جلسۀ کابینه با قدردانی از وزارت مالیه، گزارش مصرف بودجه و طرح مسودۀ بودجۀ ملی در بررسی وسط سال مالی۱۳۹۸ را مورد تائید قرارداد و وزارت مالیه را مؤظف کرد که در مورد نظریات اعضای کابینه با آنان تفاهم کنند و وجوه مورد نیاز به‌منظور تأمین اعاشه‌ مریضان شفاخانه توبرکلوز را در بودجۀ وسط سال در نظر بگیرد و بودجه متذکره را غرض تصویب به شورای ملی ارسال کند.سپس، وزیر ترانسپورتْ استملاک موازی (۹,۱) میلیون مترمربع زمین اشخاص به قیمت مجموعی (۵,۱) میلیارد افغانی را که تحت اعمار (۱۰۸) کیلومتر سرک بهارک – اشکاشم بدخشان قرار گرفته است، به جلسه مطرح کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

بعداً سرپرست وزارت معادن و پترولیم تقاضای آن وزارت مبنی بر تایید طرح معدن آهن پنجشیر را به تأسی از هدایت جلسه شماره (۲) مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۸ شورای عالی اقتصادی به جلسه مطرح کرد که مورد تصویب کابینه قرار گرفت.متعاقباً، وزیر عدلیه طرح مقررۀ مواد نورافشان را به جلسه مطرح کرد که کابینه آن را در پرنسیب تصویب کرد و وزارت عدلیه را مؤظف کرد که طرح متذکره را طبق نظریات اصلاحی اعضای کابینه تصحیح و نهایی کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید