روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور غنی: مسئولیت خون‌ریزی و ویرانی به دوش طالبان و حامیان شان است

جلسه کابینه تحت ریاست رئیس جمهور محمد اشرف غنی قبل از ظهر امروز با اشتراک اعضای کابینه و والیان کشور از طریق ویدیوکنفرانس در ارگ تدویر یافت.
ابتدا رئیس جمهور غنی در مورد انکشافات اخیر کشور، احیای قوای امنیتی و دفاعی، جلب و جذب در صفوف قوای مسلح به ویژه در قطعات خاص، کماندو و قطعات صفردار، معلومات مفصل ارائه کرد.
رئیس جمهور تاکید نمود که هیچگونه معامله و ارادۀ تسلیم دهی وجود ندارد، ما زندگی باعزت می کنیم، اکنون روز غیرت، عزم و اراده است.
وی افزود: اگر طالبان فکر می کنند که از ما تسلیمی می گیرند، صد سال دیگر به این آرمان نخواهند رسید. مسئولیت خون ریزی و ویرانی به دوش طالبان و حامیان شان است.
بعداً ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری جهت تدویر جلسه خاص به اشتراک وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، ادارات ذیربط و والیان ولایت بخاطر نیازسنجی و رسیدگی به بیجا شدگان داخلی از اثر خشونت ها و خشکسالی در مرکز و ولایات، توظیف گردید.
رئیس جمهور به ادارات ذیربط بخاطر توزیع گندم موجود در ذخایر جهت رسیدگی و کمک به بیجاشدگان داخلی از اثر جنگ و خشکسالی در مرکز و ولایات هدایت داد و از رهبری و مسئولین وزارت های ارشاد، حج و اوقاف، امور خارجه و کارمندان سفارت افغانستان مقیم عربستان بخاطر تلاش های شان جهت تثبیت جایدادهای افغانستان در عربستان سعودی، سپاسگزاری نمود.
جلسه کابینه، طرح مقرره تنظیم وظایف وزارت کار و امور اجتماعی را با یک سلسله تغییرات و طرح مقرره تنظیم وظایف وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان را در پرنسیب مورد تصویب قرار داد.
همچنان کابینه انتقال حق استفاده (۱۱) مورد زمین های دولتی در ولایات جهت ایجاد تاسیسات دولتی و عام المنفعه مشمول اعمار موزیم و کتابخانه، اعمار شفاخانه دولتی، اعمار تعمیر ادارات دولتی، اعمار مسجد، مدرسه دینی، قبرستان و صالون مطالعه، اعمار ذخیره آب آشامیدنی، تطبیق پلان تفصیلی ولسوالی میرامور ولایت دایکندی و ایجاد بازارچه مشترک مرزی ولایت تخار تصویب کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید