روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور غنی: همان طوری که نظام افغانستان جمهوری اسلامی است، مسئولیت شرعی هر رئیس جمهور است تا به ساخت، ترمیم و حفاظت از مساجد توجه کند

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از جریان کار بازسازی مسجد تاریخی پل خشتی دیدن کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، ابتدا انجنیر فرهاد بیات رئیس ترمیم آبدات تاریخی وزارت شهرسازی و اراضی در رابطه به ترمیم بخش های مختلف مسجد پل خشتی به رئیس جمهور معلومات داد و گفت که ۷۵ درصد کار ترمیم این مسجد تکمیل شده است و تا چهار ماه دیگر کار ترمیم اساسی آن مکمل می‌شود.

انجنیر بیات مشکل اساسی مسجد پل خشتی را نداشتن زیربنا خواند و گفت که برای رفع این مشکل سیستم های سرد کن، گرما، صدا، نورپردازی، تصفیه هوای داخل مسجد و تصفیه فاضل آب تهیه و نصب شده است. وی افزود که تمام فلزکاری ها، چوب کاری ها و سنگ فرش مسجد با حفظ ارزش تاریخی آن به گونه اساسی ترمیم شده است.

همچنان، عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت حج و اوقاف و مولوی عنایت الله بلیغ خطیب مسجد پل خشتی صحبت کردند و با تشکر از توجه رئیس جمهور کشور به ساخت و ترمیم مساجد در سراسر کشور، گفتند که توجه برای حفظ و مراقبت این مسجد پس از ترمیم، یک نیاز است.سپس رئیس جمهور کشور با ابراز امتنان از زحمت کشی های تیم موظف برای ترمیم مسجد پل خشتی به رئیس اداره امور هدایت داد تا زمینه تفویض تقدیرنامه درجه دوم برای انجنیر فرهاد بیات رئیس ترمیم آبدات تاریخی وزارت شهرسازی و اراضی و سمونوال بریالی بشریار آمر حوزه اول امنیتی را فراهم کند.

رئیس جمهور کشور تصریح کرد که جای افتخار است که به سلسلۀ ساخت و ترمیم مساجد، امروز شاهد بازسازی مسجد تاریخی پل خشتی به صورت اساسی هستیم. وی افزود، همانطوری که نظام افغانستان جمهوری اسلامی است، مسئولیت شرعی هر رئیس جمهور است تا به ساخت، ترمیم و حفاظت از مساجد توجه کند.

همچنان رئیس جمهور غنی به سرپرست وزارت حج و اوقاف هدایت داد تا روی یک پیشنهاد واضح برای استخدام کارمندان مسلکی به خاطر حفظ و مراقبت مسجد پل خشتی با خطیب این مسجد و انجنیران، کار کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید