روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور غنی: هر کشور بر اساس تداوم پیش می رود، اگر تداوم نباشد، تحول را مدیریت کرده نمی توانیم

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، صبح دیروز طی مراسمی، کمپلکس اداری دارالامان را تهداب گذاری کرد و سپس در برنامه ای که به این مناسبت، در قصر چهارچنار ارگ ریاست جمهوری برگزار گردیده بود، اشتراک و سخنرانی نمود.

رئیس جمهور هنگام ورود به ساحه کمپلکس اداری دارالامان، در حالیکه از سوی بانوی اول کشور و شماری از اراکین بلند رتبۀ دولتی همراهی می شد، سنگ تهداب کمپلکس یاد شده را گذاشت.

رئیس جمهور، پس از تهداب گذاری کمپلکس مذکور گفت: “صدسال قبل، مردم چهاردهی؛ زمین های زراعتی خود را به گونۀ رضاکارانه به پادشاه محبوب شان  غازی امان الله خان تسلیم کردند.

 به مردم چهاردهی تبریک می گویم که آرزوی ساخت تعمیرات درجه اول دولتی را برآورده نمودند.”

رئیس جمهور، افزود:  “هر کشور بر اساس تداوم زندگی می کند، اگر تداوم نباشد، تحول را مدیریت کرده نمی توانیم.” وی گفت که امروز همت افغانی را می بینید  همت افغانی این است که گذشته خود را احیا نماید.

رئیس جمهور کشور خاطرنشان کرد:” با تکمیل شدن کمپلکس اداری  مرکز شهر کابل دوباره به شهروندان کابل تعلق خواهند گرفت و من کابلی را می خواهم که در وصف آن شعر گفته شده است.”

سپس، رئیس جمهور غنی، در مراسمی اشتراک کرد که به این مناسبت در قصر چهارچنار ارگ  برگزار گردیده بود.

در این مراسم، محمد جواد پیکار  سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی  در خصوص برنامه کمپلکس اداری دارالامان صحبت کرده، گفت که بر اساس فیصله شورای عالی توسعه شهری، کمپلکس اداری دارالامان در مساحت صد هکتار زمین، در دو مرحله، برای ادارات دولتی افغانستان اعمار می‎گردد.

پیکار افزود که کار دیزاین زیربناها و ساختمان های دولتی، با کیفیت بالا و معیاری ترین نورم های بین المللی آغاز شده و کمپلکس اداری به گونه‎ای دیزاین شده است که نیازمندی های تشکیلات ادارات دولتی را، برای امروز و فردا مرفوع می سازد.

وی گفت، که با تکمیل شدن این پروژه حیاتی، جلو سرگردانی های شهروندان کشور گرفته شده، مصارف منابع دولتی و عامه کاهش یافته و کیفیت و موثریت خدمات عامه، بالا می رود.

به همین ترتیب، داکتر احمد شکیب رافعی، رئیس کمپلکس اداری دارالامان و آقای یادگار مراد، توضیحات شان را در زمینۀ کمپلکس اداری دارالامان، به تفصیل ارائه کردند. سپس، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صحبت کرد و ضمن تبریکی بخاطر آغاز کار کمپلکس اداری دارالامان، گفت که مسأله اول این بود که یک دیدگاه واضح، برای کابل و دیگر شهرهای مهم کشور ایجاد کنیم. وی افزود که پلانگذاری شهری؛ بدون یک دیدگاه مسلکی، واضح و مقایسوی، به وجود آمده نمی تواند.

رئیس جمهور افزود که دو شاهراه مهم کابل، به صورت اساسی پلان شده  یکی آن از دهمزنگ تا دارالامان می باشد که کمپلکس اداری دارالامان در این مسیر قرار دارد، و شاهراه دوم؛ از منار شهید مسعود تا میدان هوایی است که تمام زیربناها و جهت های آینده آن، به تفصیل نقشه برداری شده که هر دو، به عنوان دروازه های کابل، قابل استفاده خواهند بود.

رئیس جمهور غنی گفت که جهت های انکشاف بنیادی کابل در شرق و جنوب است، ساحه چهاردهی و دشت برچی جزء دروازه های دارالامان است و از نگاه توسعه، در آینده به طرف شرق کابل می رویم.

رئیس جمهور کشور تصریح کرد که مرکز شهر، مرکز احیای فرهنگ ما می‎شود و چهارچته، بالاحصار کابل و کول حشمت خان را بازسازی می‎کنیم.

رئیس جمهور گفت:”مسأله اساسی برای شهروندان کابل این است که ملکیت شان ثابت، قابل اعتماد و برای سرمایه گذاری شان آماده باشد و در روزهای آینده سندهای ملکیت، به گونه ای وسیع توزیع خواهد شد.”

رئیس جمهور با اشاره، به تثبیت چهار میلیون جریب زمین دولتی در افغانستان و نوع استفاده از آن ها  گفت که زمین های یاد شده آینده افغانستان است. رئیس جمهور هم چنین گفت که بر بنیاد طرح حکومت، تمام علفچرها و پارک های افغانستان در یک بانک اطلاعاتی درج می شود.

رئیس جمهور کشور، همینگونه گفت که در کنار کابل، تشخیص زمین های دولتی در پنج شهر دیگر افغانستان نیز به صورت اساسی آغاز شده و هدایت من به وزارت شهرسازی این است که در تمام ولایات افغانستان این پروسه را شروع نمایند.

رئیس جمهور، در اخیر سخنانش، با تأکید گفت که پس از این، سکتور خصوصی مشکل زمین را نخواهد داشت. وی افزود: واحد عملیاتی ارگ ثابت کرده که ما به سرعت و با تعهد به امانت‌داری و کیفیت بالا و هزینه کم  کار کرده می توانیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید