روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور غنی: هر چیزی که قانون اساسی را کنار می گذارد، کودتا است و ملت آن را قبول ندارد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روز سه شنبه با نمایندگان جدید مردم در ولسی جرگه دیدار تعارفی کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این دیدار که در ارگ انجام شد  ابتدا فاروق وردک وزیر دولت در امور پارلمانی صحبت کرد و گفت: در ملاقات های متعددی که با وکلای جدید داشتم، دریافتم که همه شان اندیشه کار برای اهداف ملی دارند و خواهان بازگشایی یک فصل جدید در شورای ملی کشور هستند.

بعداً عبدالقادر قلاتوال، داکتر خدیجه الهام، گل رحمان همدرد  انجنیر میر حیدر افضلی، شفیقه سخا یولچی، ملالی اسحاق زی، نیکبخت فهیمی، انجنیر هلمند هلمند، همایون شهیدزاده، استاد حنیف، استاد الفتی و عبدالشکور واقف حکیمی به نمایندگی از دیگران صحبت کردند.

آنان خواستار افتتاح پارلمان توسط رئیس جمهور، اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه در ولایات کابل و میدان وردک و کوچی ها شدند و گفتند که یکی از ویژگی ها، تغییر نسلی وکلا در دورۀ ۱۷ می باشد.

همچنان آنان خواهان همکاری و همسویی میان سه قوۀ دولت شدند و از  برنامه های حکومت به ویژه برنامه های رئیس جمهور در خصوص صلح و سیاست اقتصادی، حمایت شان را ابراز داشتند.

وکلای مذکور با اتحاف دعا به روح شهدای دموکراسی و شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، گفتند که آنان از متن جامعه برخاسته اند و از قاطبۀ ملت نمایندگی می کنند.

سپس رئیس جمهور غنی صحبت کرد و با تبریکی و خوش آمدید به آنان، گفت که شش ماه در انتظار چنین روزی بودم و امروز پیکر دولت و ملت افغانستان تکمیل شد.

رئیس جمهور با بیان اینکه هر سه قوه دولت را به هر دو چشم به گونه مساوی می بینم، گفت که این آغاز کار است و با شما ملاقات های دوامدار خواهم داشت، زیرا مشوره های تان در مسایل ملی، مهم و حیاتی است. رئیس جمهور افزود: من آماده هستم که تا چند روز آینده شورای ملی را افتتاح کنم.

وی خطاب به وکلای مذکور گفت که شما شرکای مردم سالاری هستید و ما و شما در تقابل نیستیم، بلکه شرکای تامین ثبات به اساس قانون اساسی و مردم سالاری، نماد حاکمیت قانون و حسابدهی دولت به ملت هستیم.

رئیس جمهور غنی افزود: تالار ملت باید به میدان کشمکش مبدل نشود و هر مشکلی که داریم باید با تعیین جهت مشترک حل شود. احترام میان قوۀ اجرائیه و مقننه لازم است و اصول و قواعد بازی را باید تعیین کنیم.

رئیس جمهور تصریح کرد که صلح  لویه جرگه مشورتی و انتخابات ریاست جمهوری سه موضوع مهم است و حضور فعال اعضای شورای ملی به ویژه ولسی جرگه در لویه جرگه مشورتی صلح، حتمی و ضروری است.

رئیس جمهور کشور گفت: هر چیزی که قانون اساسی را کنار می گذارد، کودتا است و ملت آن را قبول ندارد. وی افزود که در این برهۀ تاریخی، فرصت ها و خطرات وجود دارد و فرصت های آن بیشتر از خطرات است، به شرط اینکه وحدت ملی، اتفاق سه قوه و منافع ملی را تعریف کنیم و از آن با متانت دفاع کنیم.

رئیس جمهور غنی در اخیر سخنانش گفت: مطمین هستم که با تکمیل شدن رکن سوم قوۀ سه گانه کشور، آواز مردم را به گوش ملت و شرکا و تمام مردم دنیا خواهید رساند.

ممکن است شما دوست داشته باشید