روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور غنی: نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، آمادگی‌های کامل برای تامین امنیت انتخابات ریاست‌جمهوری دارند

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، دیروز با جنرال مک کینزی، قوماندان فرماندهی مرکزی اردوی امریکا، در ارگ دیدار کرد و هردو جانب در رابطه به روند صلح افغانستان، تامین امنیت انتخابات ریاست ‌جمهوری و مبارزه با تروریزم، بحث و تبادل نظر کردند.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر: جنرال مک کینزی، از توانایی‌های روزافزون نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ستایش کرد و گفت که عملکرد نیروهای افغان در دفع عملیات بهاری طالبان قابل قدر بوده و به ادامۀ همکاری‌ها با نیروهای امنیتی و دفاعی افغان، تاکید کرد.

جنرال مک کینزی افزود که ایالات متحدۀ امریکا در زمینۀ تامین امنیت انتخابات با نیروهای امنیتی و دفاعی افغان، از هرگونه همکاری‌ها، دریغ نخواهد کرد.

رئیس‌جمهور ، به جنرال مک کینزی، از تعهد ایالات متحدۀ امریکا در رابطه به همکاری با نیروهای امنیتی و دفاعی افغان و تامین امنیت انتخابات، ابراز امتنان کرد و گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، آمادگی‌های کامل برای تامین امنیت انتخابات ریاست‌جمهوری دارند.

رئیس جمهور کشور گفت: نیروهای امنیتی و دفاعی افغان، همان‌گونه که امنیت انتخابات پارلمانی افغانستان را تامین کردند، در زمینه‌ تامین امنیت انتخابات ریاست‌جمهوری همچنان تلاش بیشتر خواهند کرد. 

ممکن است شما دوست داشته باشید