روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور غنی: علمای دینی در ۴۰ سال گذشته در حاشیه قرار داشته اند و اکنون به متن آمدند

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روز پنجشنبه با علمای دینی ولایت بادغیس دیدار کرد و خواست ها و نظریات آنان را استماع نمود. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،ابتدا، مولوی محمد علیزایی معاون شورای علمای آن ولایت به نمایندگی از دیگران صحبت کرد و به رئیس جمهور کشور و هیئت همراه خوش آمدید گفت. وی از رئیس جمهور بخاطر توجه به پروژه های مهم زیربنایی و نیز افتتاح پروژۀ برق، تشکر کرد.

وی گفت که علمای دینی همواره در پروسه های ملی نقش اساسی داشته اند و اکنون نیز آماده هستند تا به گونۀ گسترده در انتخابات آینده اشتراک و مردم را نیز تشویق نمایند. معاون شورای علمای بادغیس افزود که علما در کنار نظام قرار دارند و از برنامه های آن حمایت همه جانبه می نمایند.مولوی علیزایی تصریح داشت که علمای دینی با اتفاق نظر در برابر فساد و حمایت از نظام صدا بلند نموده و قطعنامه های متعددی را دراین زمینه ها صادر کرده اند.سپس، رئیس جمهور کشور از دیدگاه و حمایت علمای دینی کشور از نظام و برنامه های حکومت تشکر کرده افزود: علمای دینی ما در ۴۰ سال گذشته در حاشیه قرار داشته اند که اکنون به متن آمدند.وی تصریح نمود که علمای دینی، مورد توجه خاص ما قرار دارند و از نظریات و دیدگاه های آنان استفاده می شود. رئیس جمهور فتوای علمای دینی را در حمایت از صلح و مردود دانستن جنگ، قابل ستایش خواند.

رئیس جمهور ضمن مهم دانستن خواست های علما، به آنان اطمینان داد که به منظور حل مشکلات علمای دینی و رسیدگی به خواست های شان، منابع را جستجو خواهد کرد. وی افزود: اساس دین اسلام بر اساس عدالت استوار است و هرنوع بی عدالتی باعث فاسد شدن نظام می گردد و از علمای دینی خواهان همکاری بیشتر گردید.

ممکن است شما دوست داشته باشید