روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور غنی: صلح و انتخابات را متمم هم دانست نه بدیل یکدیگر

جلسۀ کابینه به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ ریاست جمهوری برگزارشد.

ابتدا؛ رئیس جمهوری حملات دشمنان کشور در کابل و غزنی را که منجر به شهادت و زخمی شدن تعداد از هموطنان بی گناه به ویژه کودکان شد به شدیدترین الفاظ تقبیح کرد وگفت حمله بالای کودکان نشانه دین و افغانیت نمی باشد، این عملکرد سبب امتیازگیری در روند صلح نخواهد شد و نیز مورد اعتبار و عزت مردم قرار نمی گیرد. رئیس جمهوری از اقدامات و همآهنگی های مفید نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در جهت دفع قاطعانه حملات دشمن قدردانی کرد و تصریح کرد که نیرو های دفاعی و امنیتی کشور با عشق و علاقه عظیم که به مردم، وطن و خاک مقدس خویش دارند در راستای دفاع از کشور به صورت قاطعانه عمل می کنند.

رئیس جمهوری با تاکید بر امنیت انتخابات و برگزاری آن در وقت و زمان معین آن و سپاس گذاری از وزارت مالیه در جهت تامین منابع مالی ملی و بین المللی انتخابات، به اعضای کابینه هدایت داد تا از هر نوع کمک لازم برای برگزاری انتخابات شفاف و همه شمول دریغ نکنند، نهادهای امنیتی در قسمت تامین امنیت انتخابات همآهنگی لازم کنند و همچنان نهاد های دولتی فعالیت ها و وظایف مربوط خویش را به وجه احسن در جهت خدمت رسانی به مردم به پیش ببرند.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان؛ صلح و انتخابات را متمم هم دانست نه بدیل یکدیگر و بر فیصله های لویه جرگه تاریخی منحیث نقشه راه صلح تاکید کرد، از سفر ها به کشور های مختلف جهت فراهم آوری زمینه ثبات دایمی و تبدیل کشور به چهار راه آسیا و به دست آوردن کلید انکشاف منطقه در آینده یاد آوری کرد و افزود؛ موقف ما مخصوصاً در قبال همسایه ها نه از ضعف است نه از تکبر زیرا تکبر و ضعف در سیاست جای ندارد.

به همین ترتیب رئیس جمهوری علاوه کرد: ما نه تنها با همسایه های خویش فضای آشتی می خواهیم بلکه همکاری اساسی نیز می خواهیم و امید است که طرح هایی را که دولت افغانستان ارائه کرده است، نشان دهنده این باشد که نه تنها ما به رفاه خود فکر می کنیم بلکه به رفاه منطقه نیز تمرکز می نمائیم.

در ادامه، از خدمات عبدالسلام رحیمی منحیث رئیس پیشین دفتر ریاست جمهوری ابراز قدردانی کرد و اشتراک فیض الله کاکر رئیس دفتر ریاست جمهوری، فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، عبدالتواب بالاکرزی سرپرست وزارت تحصیلات عالی، شاه حسین مرتضوی مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور فرهنگی و محمد هارون چخانسوری معاون حکومتداری و برنامه های ریاست عمومی دفتر ریاست جمهوری را به جلسه کابینه خیرمقدم گفت و از خداوند لایزال توفیقات مزید را در امور محول به همه شان استدعا کرد.

طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح مقرره تنظیم مساعدت حقوقی؛ طرح مقرره صحت روانی؛ طرح مقررۀ طرز ترتیب، ثبت و صدور قباله و طرح مقررۀ تطبیق سیستم حمل و نقل بین المللی جاده یی را که هر کدام آن در جهت ایجاد تسهیلات خدمت رسانی به مردم و انکشاف بخش های مربوط دارای اهمیت خاص است، به جلسه ارائه کرد که کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح های متذکره را در قاعده مورد تصویب قرار داده و وزارت عدلیه را موظف کرد تا طرح های یاد شده را با در نظر داشت نظریات اصلاحی اعضای کابینه تصحیح و نهایی سازد.

متعاقباً، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طرح طرزالعمل اخذ امتحان کانکور پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را به جلسه ارائه کرد و افزود: این طرز العمل به منظور شفافیت در روند امتحانات کانکور موسسات تحصیلات عالی خصوصی، رفع تعارض در سیستم امتحانات کانکور موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی و به وجود آمدن یک سیستم شفاف برای شمولیت متقاضیان کانکور موسسات تحصیلات عالی خصوصی تدوین شده است که با انفاذ آن مشکلات موجود در این زمینه حل خواهد شد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرزالعمل متذکره را در قاعده مورد تصویب قرار داد، وزارت تحصیلات عالی را موظف کرد تا در طرزالعمل طبق تذکرات جلسه تصحیح کند، به همکاری وزارت مالیه پلان آگاهی دهی آنرا ترتیب و به منصه اجرا قرار دهد.

سپس، معین پالیسی وزارت مالیه تقاضای آنوزارت مبنی بر تطبیق ارائه اظهار نامه های مالیاتی به شکل آنلاین به جلسه مطرح کرد وافزود، تحقق و اجرایی شدن ارائه اظهارنامه ها به شکل آنلاین تسهیلات بیشتر به مالیه دهندگان مهیا می کند از مراجعه آنان به شعبات وزارت کاسته می شود که این موضوع سبب کاهش فساد اداری خواهد شد، همچنان استفاده از این روش منتج به تسریع پروند های چون ارایه اظهار نامه، پرداخت مالیات، تصفیه حسابات مالیاتی و تمدید جواز مالیه دهندگان می شود که مورد تصویب کابینۀ ج.ا.ا قرار گرفت. متعاقباً، سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن، تقاضای اجاره موازی (۷) جریب زمین دولتی واقع ولسوالی بگرامی کابل را به موسسه غیر انتفاعی ابتکار اطفال توانا (ECI) غرض اعمار دارالایتام، به جلسه ارائه کرد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تقاضای آن وزارت را در قاعده مورد تصویب قرار داد، وزارت های شهر سازی و اراضی، کار و امور اجتماعی و دفتر وزیر دولت در امور شهدا و معلولین را موظف کرد تا موافقتنامه سه جانبه پیرامون مدیریت، نظارت و چگونگی ارائه کیفیت خدمات را با در نظر داشت تعهدات و شرایط مشخص برای تحقق هدف تعیین شده است به صورت واضح ترتیب و عقد کنند، همچنان وزارت امور شهر سازی و اراضی را موظف کرد تا موازی (۷) جریب زمین بدیل را برای این هدف که قبلاً تعیین شده است تدارک و انتقال دهد. 

ممکن است شما دوست داشته باشید