روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور غنی: سکتور امنیتی در حال تطبیق طرح منظم خودکفایی و پلان های خویش است

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر دیروز در مراسم اختتامیه کنفرانس اصلاحات و تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که در قصر چهارچنار ارگ برگزار شده بود، اشتراک و سخنرانی کرد.
ابتدا نجیب الله وردک رئیس سکتور اصلاحات و خودکفایی شورای امنیت ملی، عبدالحی رؤف معین استراتیژی و پالیسی و عبدالله رقیبی معین تامینات، تکنالوژی و لوژستیک وزارت دفاع ملی و ریاض درمل معین تامیناتی وزارت امور داخله در رابطه به اصلاحات و تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی، معلومات ارائه نمودند.
مسئولین متذکره گفتند که این کنفرانس به منظور ایجاد تفکیک در وظایف عمده، مسئولیت ها و صلاحیت های نهادهای امنیتی و دفاعی، پروسه های تدارکاتی و روند تعلیم و تربیت، مشکلات را تشخیص و راه های حل برای آنها دریافته است و اکنون ارقام صرفه جویی و مصارف نهادهای امنیتی و دفاعی در دسترس می باشد.
بعداً داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی صحبت کرد و ظرفیت نیروهای امنیتی و دفاعی را در راستای دفاع از حملات دشمن در مناطق مختلف کشور، ستایش کرده، گفت که این کنفرانس بخاطر تحلیل همه جانبۀ وضعیت فعلی امنیتی مهم است و در هر سه ماه بخاطر ارزیابی مشکلات و پیشرفت ها، برگزار می گردد.
مشاور امنیت ملی گفت که افزایش عواید و مدیریت سالم استقرار نیروهای امینتی و دفاعی، نقش سکتور امنیتی را برجسته می سازد و به شفافیت توجه جدی صورت می گیرد تا افغانستان بتواند مصارف نیروهای امنیتی و دفاعی را خودش فراهم نماید.
حمدالله محب با اشاره به افزایش هماهنگی میان رهبری و مسئولین پایین رتبۀ امنیتی، گفت که این کنفرانس مشکلات سکتور امنیتی کشور را به گونه واضح ارزیابی کرده و بخاطر حل آن، اقدامات عاجل را انجام خواهیم داد.
سپس رئیس جمهور محمد اشرف غنی صحبت نموده، از فداکاری ها و قربانی های دوامدار نیروهای امنیتی و دفاعی تشکر کرده، گفت که کنفرانس اصلاحات و تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی نظم بیشتر را در خودکفایی، خودمختاری، پروسۀ اصلاحات و تقویت به میان آورده است.
رئیس جمهور غنی با اشاره به اهمیت بحث های این کنفرانس، گفت که تعریف واضح از مشکلات به میان آمده است و به منظور حل آن، به داکتر حمدالله محب هدایات مشخص خواهد داد.
رئیس جمهور در اخیر سخنانش گفت که بخاطر خودکفایی سکتور امنیتی، طرح ها و پلان های منظم، در حال تطبیق می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید