روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور غنی: در هماهنگی و همکاری با پولیس انترپول می توان بر اقتصاد جرمی کنترول داشت

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد، روزیکشنبه با یورگن ستاک سکرتر جنرال پولیس انترپول دیدار کرد.

 در این دیدار هردو جانب روی همکاری های تخنیکی برای پولیس افغانستان، راه های جلوگیری از جریان پول سیاه بدست آمده از قاچاق مواد مخدر و اقتصاد جرمی و ایجاد نصاب جدید آموزشی برای پولیس افغانستان بحث و تبادل نظر کردند.

رئیس جمهور غنی گفت که در هماهنگی و همکاری با پولیس انترپول می توان بر اقتصاد جرمی کنترول داشت.سکرترجنرال انترپول از نظریات رئیس جمهور غنی استقبال کرد و گفت که پولیس انترپول آماده هرگونه همکاری با افغانستان می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید