روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور غنی در نشست امنیتی، هماهنگی میان نهادها را مهم دانست

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این نشست مسئولین امنیتی و ملکی ولایت کابل در رابطه به تامین هرچه بیشتر امنیت این ولایت، مشکلات و پیشنهادات شان را مطرح کردند. 

رئیس جمهور غنی ضمن تشکر از گزارش ها و پیشنهادات مسئولین متذکره، تاکید کرد که کابل منحیث پایتخت کشور از اهمیت ویژه برخوردار است.وی افزود که گارنیزیون کابل باید جایگاه خاص خود را پیدا کند و تمام قوت های امنیتی و دفاعی باید با طرح و پلان واحد تصمیم گیری و قوماندۀ واحد به صورت هدفمند در قسمت تامین امنیت کابل، عمل نمایند.

رئیس جمهور کشور، هماهنگی میان همه نهادها را مهم دانست و بر تامین رابطۀ مثبت و محکم میان مردم و مسئولین تاکید ورزید. 

ممکن است شما دوست داشته باشید