روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور غنی در مراسم تجلیل از روز بین‌المللی جوانان با ندای الله اکبر هویت ملی و ارزش‌های اسلامی‎ خود را تمثیل می‎کنیم

رئیس جمهور محمد اشرف غنی روز پنجشنبه در مراسم تجلیل از روز بین‌المللی جوانان که تحت شعار “هر جوان- یک سرباز” برگزار شده بود، اشتراک و سخنرانی کرد.
در این مراسم که در قصر سلام خانۀ ارگ انجام شد و در آن بانوی اول، شماری از اعضای کابینه و سایر اراکین بلند رتبۀ دولتی حضور داشتند، ابتدا محمد قاسم وفایی زاده سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت نمود.
وی ضمن تبریکی روز بین‌المللی جوانان، خطاب به آنان گفت که جوانان بخش عمدۀ بدنۀ نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را تشکیل می‎دهند. امروز جوانان ما در صفوف اردو، پولیس و امنیت ملی، کماندو و قطعات خاص مصروف تامین امنیت و دفاع از شرف و عزت این سرزمین می‎باشند.
سپس فردین فدایی و لیمه انوری به نمایندگی از جوانان صحبت کردند و از جوانان خواستند تا در این شرایط حساس، انسجام و یک صدایی شان را در مقابل دشمن وطن که به هیچ چیزی باورمند نیست، حفظ کنند.
رئیس جمهور غنی ضمن تبریکی روز بین‌المللی جوانان، گفت که شما امروز ندای ملت افغانستان را که همانا الله اکبر است، سر دادید و مفهوم این نعره شما در این شرایط درک جمعی خطر به وطن، نظام و شیوۀ زندگی ماست.
وی افزود که الله اکبر شعار وحدت ملی ماست، اتکا به خداوند و ارادۀ ملی مسیر ما را تعیین می‎کند و روزهای اتکا به جامعه بین‌المللی پایان یافته و خود افغان‌ها تصمیم می‎گیرند.
رئیس جمهور تصریح کرد که با ندای الله اکبر هویت ملی و ارزش‌های اسلامی‎ خود را تمثیل می‎کنیم و دشمن بداند که ما به عقب بر نمی‎گردیم. وی با اشاره به سرعت انکشاف تکنالوژی، گفت که اکنون زمان آن فرا رسیده که جوانان ما برای سرزمین خویش، تجدید عهد کنند.
رئیس جمهور غنی گفت که روایت‌های کاذب ترس ایجاد می‎کند و به شایعاتی که گویا معامله شده، گوش ندهید چون من آدم معامله نیستم. روایت صادق به وجود آمده و شما طلایه دار آن هستید که از حاشیه به متن آمده اید.
رئیس جمهور کشور در اخیر سخنانش با اشاره بر اینکه دشمن می‎خواهد تصویری از افغانستان ارائه کند که انعکاس دهندۀ وحشت، درنده خویی و جنایت است، گفت که جانشین مرا مردم افغانستان تعیین می‎کنند و این حق را به هیچ کسی دیگر نمی‎دهیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید