روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح قصر بازسازی شده دارالامان:  یاد و خاطره غازی امان الله خان را تازه نگه می داریم و به افتخار از آن یاد می کنیم

صدمین سالگرد استقلال کشور طی مراسم شاندار و باشکوه به اشتراک محمد اشرف غنی رئیس  جمهوری اسلامی افغانستان شام روز چهارشنبه در قصر بازسازی شدۀدارالامان برگزار شد.

به اساس معلومات دفتر ریاست ریاست جمهوری به آژانس باختر، رئیس  جمهور کشور هنگام ورود به قصر تاریخی دارالامان، در حالیکه از سوی بانوی اول و شماری ازمقامات بلندرتبۀ دولتی، رهبران و شخصیت های ملی و سیاسی همراهی می شد، قصر  بازسازی شدۀ دارالامان را با قطع نوار افتتاح کرد.

سپس، یک جلد نسخۀ خطی قرآن عظیم الشان از سوی وارث وزیری یکتن از افغانان مقیم خارج از کشور برای رئیس  جمهور غنی هدیه داده شد، وزیری گفت که به خاطرحفاظت از تاریخ کتبی و بخش مهم از میراث معنوی کشور، ما در چهارچوب مرکز مطالعات تاریخی افغانستان در شهر لندن، تعداد زیادی از کتاب ها، معاهده ها، مجله ها، سفرنامه ها، نقشه ها، البوم ها و آثار نایاب و ناچاپ شدۀ تاریخ معاصر افغانستان به ویژه سه جنگ افغان و انگلیس را جمع آوری و حفاظت کرده ایم.  

به همین ترتیب، رئیس  جمهوری به منزل سوم قصر دارالامان رفت و در آنجا ضمن بازدید از تکت پستی و امضا و مهرزدن تکت افغان پست از نمایشگاه آثار تاریخی ونقاشی دیدن کرد.

رئیس  جمهوری همچنان، نشان دولتی غازی امیرامان الله خان را به احمد وفی امین و مدال غازی وزیر محمد اکبرخان را به عبدالرحمن عطاش به خاطر تقدیر از تلاش هایشان در بازسازی و مرمت قصر دارالامان، تفویض کرد.

پس، از تفویض مدال ها، رئیس  جمهور غنی و بانوی اول کشور در صحن قصر دارالامان که با نورپردازی رنگین، زیبایی خاص یافته بود، در مراسم رسمی تجلیل از صدمین سالگرد استقلال کشور اشتراک کرد.

در این مراسم نخست عبدالمتین بیک رئیس  عمومی اداره مستقل ارگان های محلی، صحبت کردو گفت: قهرمان اصلی استقلال، مردم افغانستان اند. مردمی که در طی قرنها؛ بارها سرزمین خویش را از تجاوز و تعرض نجات دادند، از مقابله با استعمار تا جهاد و مقاومت از مبارزه با تروریزم و هراس افگنی تا ایستادگی برای نظام جمهوریت کارنامه های این ملت آزاد و سربلند است.

در ادامه، بسته تصویری تاریخچۀ سه هزار ساله افغانستان که حکایت از عظمت تاریخی و کهن سرزمین ما می کرد و زمامداران را در ادوار مختلف تاریخی نشان می داد، به نمایش گذاشته شد.

در جریان این مراسم، گروه ملی ترانۀ معارف از ولایت های مختلف کشور که با لباس های ملی و محلی ملبس بودند، ترانه های زیبا و پر از احساس میهنی را به زبان های دری، پشتو و اوزبکی سرودند.

شاهدخت هندیه، دختر شاه
امان الله غازی که یکی از سخنرانان دیگر این مراسم با شکوه بود، در صحبت هایش گفت: وقتی
 شاه امان الله خان استقلال را گرفت، اولین جمله اش این بود که اسلحه را کنار بگذارید، به دستان تان قلم بگیرید زیرا یک مملکت بی سواد هیچگاه آزاد نمی باشد.

وی افزود که بزرگترین آرزوی پدرم، ساختن مکاتب برای پسران و دختران بود و مادرم ملکه ثریا مکتب مستورات را که بعدً بنام ملالی تغییر نام یافت، ایجاد کرد.

شاهدخت هندیه گفت : پدرم مسلمان اصیل، ملت دوست فوق العاده و پدر مهربان بود و از رئیس  جمهوری تشکر می کنم که این قصر را که علامت ملی برای همه افغانان است، بازسازی کرد.

محمد اشرف غنی رئیس  جمهوری اسلامی افغانستان در سخنرانی خویش نیز گفت: ما امروز قصر ویران شده دارالامان، را دوباره احیا کردیم. قد برافراشتن قصر دارالامان به همان عظمت تاریخی آن با ایستاد شدن دوباره ملت ما شباهت عجیبی دارد.

وی افزود: ملت ما زخم زده شد. افغانستان زخمی شد، اما امروز ملت ما همانند قصر دارالامان دوباره به پا ایستاده شد.

رئیس  جمهوری گفت: این قصر یک نمونۀ از تاریخی است که نشان می دهد ما دارای دولت، عزت و وقار بوده ایم. یاد و خاطرۀ غازی امان الله خان را تازه نگه می داریم و به افتخار از آن یاد می کنیم، اما هدف اصلی ما یادآوری از استقلال و تجلیل از آن است.

رئیس  جمهور غنی تصریح کرد: تروریستان با ریختاندن خون هموطنان بی گناه ما توانستند که تجلیل از این روز را به تعویق بیندازند، اما آنان هرگز موفق نخواهند شد تاما را از مسیر ترقی تحول، پیشرفت و آزادی خواهی منحرف کنند.

وی با تأکید گفت: ملت عظیم افغانستان با اراده آهنین این مسیر را انتخاب و طی خواهد کرد. تجلیل از این روز به خاطری مهم است که؛ این روز فرصتی است برای تحـکیم وحدت ملی
همبستگی ملی و تجدید تعهد برای یک تحول و آینده بهتر
.

رئیس  جمهور کشور خاطرنشان کرد: ما به این جد و جهد خود ادامه خواهیم داد. هرگز تسلیم یک اقلیت کوچک که دشمن نمادهای ملی و تاریخی، دشمن آزادی پیشرفت وترقی ما هستند؛ نخواهیم شد.

رئیس  جمهور ی گفت: دشمنان افغانستان بسیار تلاش کردند که نماد های تاریخی ما را از بین ببرند، اما این تلاش صدها سال است که به ناکامی می انجامد و ما از خاک و خاکستر تهاجم و تجاوز بر
می خیزیم، برمی خیزیم و بر
می خیزیم
.

رئیس  جمهور غنی خاطرنشان کرد: تندیس های بودا را با باروت های هدیه  شده  از سوی دشمنان مضطرب، شیطان خوی و حسود این خاک ویران کردند تا ما را با انفجار از تمدن کهن ما جدا کنند. اما ناکام شدند.

رئیس  جمهوری اسلامی افغانستان گفت: بودای ساخته شده از خاک ویران شد ولی بودایی که نشان
می دهد ما هیچگاه بی معرفت و
بی علم نبوده ایم قابل ویرانی و انفجار نیست. هیچ باروتی نمی تواند هویت ما را انفجار دهد.

وی افزود: آثار تاریخی ننگرهار و میرزکی پکتیا را تاراج کردند و در پنجاب در خانه های خویش به نمایش گذاشتند، آنان به خاطر این کار کردند تا ننگرهار و پکتیا را ازتاریخ عظیم شان جدا کنند و این دو ولایت را بخشی از قلمرو خود بدانند.

رئیس  جمهور گفت: زمانی که زیر نقاب دین بالای قندهار حمله شد آنان تلاش کردند که کندهار بزرگ و با وقار را به مرکز تفرقه مبدل کنند، چه شد؟ آنان ناکام شدند.

رئیس  جمهور محمد اشرف غنی گفت که پروان، سرسبزتر از گذشته و مستحکم تر از گذشته ایستاده است. این خطه ای باستان که در طول هزاران سال یا متن تمدن ها بودهو یا مسیر آن، خواستند آنرا به سرزمین سوخته تبدیل نمایند. اما نتوانستند و نخواهند توانست. پروان مانند پرنده ای افسانوی دوباره از خاکستر بلند شد و پرواز کرد.

رئیس  جمهور گفت: هدف از افتتاح قصر دارالامان این نیست که ملت فقیر ما به کاخ نیاز دارد. نه این به خاطریست که نشان بدهیم هرقدر فقیر شویم هویت فروش نیستیم. هرقدر گرسنه بمانیم  تسلیم نمی شویم. با بازوان خود هم هویت را حفظ میکنیم و استحکام می بخشیم.

رئیس  جمهور اضافه کرد: ما تهداب دولت پایدار را گذاشته ایم و انشاءالله آن را، این ملت تحکیم خواهد بخشید. دولت که از عزت و شرف فرد فرد این سرزمین، از هر زن و مرد افغان، از هر عالم و دهقان، از هر طفل افغان زیر یک بیرق حراست نماید و از احساس آتشین ملی ما نمایندگی کرده بتواند.

رئیس  جمهور گفت که به ننگ تاریخی این ملت که دولت قوی نداشته است، باید پایان بدهیم و تنها جمهوریت است که مساوات هر افغان با افغان دیگر در آن تأمین می شود.جمهوریت گمشدۀ تاریخ ملت ماست که آن را باز یافته ایم و بیرق سه رنگ نماد اجماع ما برای بودن زیر یک چتر واحد ملی
می باشد.

رئیس  جمهور خاطرنشان کرد: خانواده هایd که فرزندان شان در قوای امنیتی و دفاعی داخل خدمت اند، نگین های جامعه ما هستند، برای شان درود و حرمت می فرستم وخاطرۀ شهدا در قلب های ما زنده است. وی افزود که به همت قوای امنیتی و دفاعی و غرور ملی ما، دشمن هیچگاه ما را شکستانده نمی تواند.

رئیس  جمهور خاطرنشان کرد که ما صلح می آوریم، صلح که در آن وقار ما تحکیم یابد و ملت ما
 بی صدا و گنگ نشود و دختران ما بدون ترس به مکاتب برود و زنان دردولت، اقتصاد و جامعه مشارکت عظیم داشته باشند و تمام افغانان زیر بیرق سه رنگ باشند.

وی گفت که ما به هیچ گروه اجازه گذاشتن باروت در زیر هویت زیبای ملی خویش را نمی دهیم.

رئیس  جمهوری گفت: مذاکراتی که اکنون میان امریکا و طالبان در خصوص صلح جریان دارد، تحت نظارت ما قرار دارد. در این خصوص ما به خاطر خاموش هستیم ومعلومات را شریک نمی کنیم، زیرا مذاکرات مستقیم میان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان آغاز نشده است و زمانی که امریکا و طالبان به تفاهم رسیدند و مذاکرات ما با طالبان آغاز شود، ما تمام جزئیات این روند را با مردم شریک خواهیم کرد.

وی تصریح کرد که انتخابات برگزار می شود و برای بقای جمهوریت انتخابات شفاف بسیار مهم است و برای برگزاری انتخابات شفاف آمادگی های بی سابقه گرفته شده است.

در این مراسم استاد سرور دانش معاون دوم رئیس  جمهوری
 قاضی القضات و رئیس  ستره محکمه رؤسای مجلسین شورای ملی، مشاور امنیت ملی، لوی څارنوال، شاهدخت هندیه و شاهدخت ناجیه دختران شاه
امان الله غازی، شماری از اعضای کابینه و مشاوران ریاست جمهوری، امرالله صالح معاون تکت انتخاباتی دولت ساز، رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان، تعدادی از اعضای شورای ملی و ستره محکمه، شماری از جنرالان و افسران قوای مسلح و تعدادی از سفرا و نماینده گان کشورهای دوست مقیم کابل و جمع کثیری از شهروندان از مرکز و ولایت ها حضور داشتند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید