روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور غنی حین پذیرش اعتماد نامه سفرای جدید ناروی، سویس، سویدن و هندآنان خواست که روی پروژه های بزرگ انرژی، برق، محصولات زراعتی و معادن افغانستان، سرمایه گذاری نمایند

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر دیروز اعتماد نامه های وولی اندریس لیندمن سفیر ناروی، بیندکت دی سیرجت سفیر غیر مقیم سویس، تورکل ستیرنلوف سفیر سویدن و رودریندرا تاندن سفیر هند را طی مراسم جداگانه، پذیرفت.
سفرای متذکره در صحبت های شان در رابطه به ادامه مناسبات کشورهای خویش با افغانستان در عرصه های اقتصادی، سیاسی و بخش های انکشافی، تاکید کردند.
آنان حمایت قوی شان از پروسه صلح به رهبری حکومت افغانستان، حفاظت از دستآوردهای ۱۹ گذشته و هدف مطلوب جمهوریت که همانا افغانستان صلح آمیز، پیشرفته و مستقل است، اعلام کردند.
همچنان سفرای متذکره آمادگی های شان را بخاطر کنفرانس قریب الوقوع جینوا ابراز کرده، گفتند که از پلان انکشافی افغانستان در این کنفرانس حمایت خواهند نمود. به گفته آنان جامعه بین المللی حاضر است از پلان انکشافی پنج ساله دولت افغانستان حمایت کامل سیاسی و مالی نماید.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی ضمن خوش آمدید به سفرای جدید، دیدگاه اقتصادی افغانستان را تشریح کرد و در خصوص دولت سازی، اعمار صلح و ایجاد مارکیت به آنان معلومات داد.
رئیس جمهور گفت: افغانستان می خواهد که با تمام کشورهای جهان مناسبات گستردۀ اقتصادی و سیاسی داشته باشد و از آنان خواست که روی پروژه های بزرگ انرژی، برق، محصولات زراعتی و معادن افغانستان، سرمایه گذاری نمایند.
رئیس جمهور کشور در اخیر سخنانش، گفت که ما در کنفرانس جینوا پلان انکشافی پنج ساله را به آرزوی افغانستان مرفه و خودکفا، تشریح خواهیم کرد که محور آن اعمار صلح ، دولت سازی و مارکیت سازی می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید