روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور غنی: حضور نمایندگان زنان و دیدگاه های آنان در بورد مشورتی صلح، مهم است

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به سلسلۀ نشست های مشورتی در رابطه به صلح، روزچهارشنبه با اعضای شبکه زنان افغان دیدار کرد.به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این دیدار که در قصر گلخانۀ ارگ انجام شد، روشن مشعل رئیس شبکه زنان افغان و مریم رحمانی عضو هیئت مدیرۀ آن شبکه، دیدگاه ها و پیشنهادات شان را در رابطه به صلح مطرح کرده، گفتند که زنان افغان خواهان صلح پایدار اند و در ترویج فرهنگ صلح نقش فعال دارند.آنان از رئیس جمهور خواستند که زنان در تمام مذاکرات و گفتگوها حضور فعال داشته باشند، افراد دارای تخصص شامل پروسۀ گفتگوهای صلح شوند و دستآوردها نباید در این گفتگوها قربانی گردند.سپس رئیس جمهور صحبت کرد وبا ابراز امتنان از حضور گستردۀ زنان در روند انتخابات ولسی جرگه گفت که یک بورد مشورتی به هدف گفتگوهای صلح ایجاد می شود و در این بورد حضور نمایندگان زنان و دیدگاه های آنان مهم است.رئیس جمهور از اعضای شبکۀ زنان افغان خواست تا طرح و پیشنهاد های مشخص شان را در خصوص گفتگوهای صلح، طی سه روز با ریاست جمهوری شریک سازند.

ممکن است شما دوست داشته باشید