روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور غنی: جامعه جهانی در کنار مردم افغانستان ایستاده است.

جلسه آمادگی بورد مشترک نظارت و انسجام (JCMB) به ریاست رئیس جمهور محمد اشرف غنی در ارگ انجام شد و در آن مسئولین ادارات مربوطه گزارش آمادگی های شان را ارائه کردند.
ابتدا داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور، گفت که در جلسۀ مشترک نظارت و انسجام، تمام ادارات مربوط گزارش شان را درباره تعقیب و تحقق تعهدات کنفرانس جینوا با ملت، دولت و جامعه جهانی شریک می سازند.
رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارشات و برنامه های اداره های مختلف، از آمادگی ادارات برای جلسه بورد مشترک نظارت و انسجام (JCMB) ستایش نموده، گفت: علیرغم اینکه در سال جاری با خشکسالی، کرونا و جنگ مواجه هستیم، اما تورم سه درصدی و یک درصد رشد اقتصادی، برای افغانستان خبر خوب است.
رئیس جمهور کشور اصلاحات در دستگاه عدلی و قضایی، آغاز پروسۀ دیجیتال سازی افغانستان در هفتۀ آینده و بدست آوردن مالکیت پروسۀ اصلاحات را برای مبارزه با فساد، گام های بزرگ خواند.
رئیس جمهور غنی در اخیر سخنانش گفت که ماحول تغییر کرده است، با هجوم تروریزم بین المللی مواجه هستیم، اما مردم اطمینان داشته باشند که جمهوریت حفظ می شود و جامعۀ جهانی در کنار افغانستان ایستاده اند.

ممکن است شما دوست داشته باشید