روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس جمهور غنی: تیم مذاکره کنندۀ ما با اصول و دستورالعمل واضح به مذاکرات خواهد رفت

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درآغاز سلسله مشورت ها در رابطه به صلح، خطرات و فرصت های احتمالی آن، با والیان دیدار کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر٬ در این دیدار ابتدا رئیس جمهوری در مورد فرصت های جدید در پیوند به روند صلح صحبت کرد و والیان را از سفر اخیرش به آلمان و دیدارهایش با متحدان افغانستان در حاشیۀ نشست امنیتی مونیخ، در جریان گذاشت.

رئیس جمهوری گفت که ما به سوی آغاز یک روند جدید میرویم تا فرصت ها برای رسیدن به صلح پایدار فراهم شود.

وی افزود که ظرفیت ها و تحرک نیروهای امنیتی و دفاعی کشور افزایش یافته و نیروهای ما از حالت دفاعی به حالت تعرضی قرار گرفته اند.

رئیس جمهوری با تاکید بر تحکیم و تقویت پایه های نظام جمهوریت، خاطرنشان کرد که ادارات ملکی افغانستان ظرفیت های لازم حکومتداری را بخاطر ارائه خدمات بهتر به مردم، بدست آورده اند.

رئیس جمهوری خطاب به والیان گفت که با اقشار مختلف مردم به ویژه علمای کرام، زنان و جوانان بیشتر کار کنند تا آنان را در راستای صلح و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بسیج نمایند.

رئیس جمهور کشور همچنان در خصوص عرضه خدمات و رسیدگی به مشکلات مردم صحبت کرد و بر حمایت والیان از بخش خصوصی تاکید کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه آیا طالبان از جنگ دست خواهند کشید و رهبری آنان تعهد به صلح دارند، گفت که مردم صلح می خواهند و معنای صلح برای مردم این است که خشونت کاملاً خاتمه یابد و ثبات تعریف واضح داشته باشد. وی گفت که ما گفتمان صلح را ملی ساختیم، صلح ما سمتی و گروهی نیست.

رئیس جمهوری از ادامۀ تعهدات و پشتیبانی جامعه بین المللی از افغانستان، در دیدارهای اخیرش در نشست امنیتی مونیخ یادآوری کردو گفت که متحدان ما هر کدام به نوبۀ خود یکبار دیگر از حمایت های شان از افغانستان، اطمینان دادند.

رئیس جمهور گفت که تیم مذاکره کنندۀ ما با اصول و دستورالعمل واضح به مذاکرات خواهد رفت و تصمیم نهایی را در خصوص صلح، مردم خواهند گرفت. وی افزود که مؤثریت، مشارکت و حدود صلاحیت تیم مذاکره کننده مهم است و صلاحیت آن را نظام جمهوری اسلامی افغانستان تعیین خواهد کرد.

وی تصریح کرد که مالکیت و رهبری صلح به دست حکومت افغانستان است و ختم جنگ خواست مردم ما می باشد و در مذاکرات، تیم مذاکره کننده حقوق بنیادی تمام مردم افغانستان را در نظر خواهد گرفت.

 در این دیدار والی ننگرهار به نمایندگی زون مشرقی، والی فاریاب به نمایندگی زون شمال، والی تخار به نمایندگی زون شمال شرق، والی هرات به نمایندگی زون غرب، والی پکتیا به نمایندگی زون جنوب شرق، والی کابل به نمایندگی زون پایتخت، والی بامیان به نمایندگی زون مرکز و والی کندهار به نمایندگی زون جنوب، نگرانی ها و نظریات شان را در مورد صلح بیان کردند.

والیان مذکور از رئیس جمهور به خاطر اینکه آنان را از جریانات و انکشاف اخیر در خصوص صلح واقف ساخت، تشکر کردند خواست ها و پیشنهادهای شان را در مورد وضعیت امنیتی، اقتصادی، تطبیق پروژه های انکشافی، تقویت ارتباطات استراتیژیک میان مرکز و ولایات، هماهنگی بیشتر، شریک کردن اطلاعات، تشریک مساعی میان والیان و ارگان های امنیتی و دفاعی و افزایش صلاحیت های شوراهای نظامی ولایات، مطرح کردند.

آنان گفتند که تیم مذاکره کننده باید کوچک و متعهد به ارزش های ملی باشد، رهبری و مدیریت مذاکرات از سوی حکومت صورت گیرد و ما تلاش می کنیم تا تمام اقشار جامعه را در روند صلح و دفاع از جمهوریت بسیج کنیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید