روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور غنی: تلاش‌ها برای جمعاوری عواید، بیشتر گردد

محمداشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان، قبل از ظهر دیروز از طریق ویدیو کانفرانس با مسئولین نظامی و ملکی ۳۴ ولایت کشور، در خصوص توجه بیشتر به پروسه‌ی جمع‌آوری عواید، صحبت کرد.

در این ویدیو کنفرانس که معین عواید و گمرکات، رئیس عمومی اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی و رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی و شماری از والیان کشور نیز حضور داشتند، رئیس جمهور غنی بر افزایش هماهنگی و تلاش در پروسه‌ی جمع‌آوری عواید در ولایات، تاکید ورزید.

رئیس جمهور کشور با تاکید بر جلوگیری از ضایع شدن عواید در گمرکات، به مسئولین امنیتی هدایت داد تا به شمول زورمندان، هرکسی که در برابر جمع‌آوری عواید مانع واقع می‌شود، با آنان برخورد جدی و قانونی صورت گیرد.

رئیس جمهور غنی به مسئولین قوای امنیتی و دفاعی و والیان هدایت داد که به منظور جمع‌آوری عواید به صورت قانونی و به‌موقع، بالای فعالیت‌ها و شفافیت گمرکات، توجه و نظارت خویش را افزایش دهند.

رئیس جمهور کشور تلاش‌ها و فعالیت‌های وزارت مالیه را در بخش‌های جمع‌آوری عواید و ترتیب بودجه ستایش کرد و با تاکید گفت که همانند کشورهای مستقل، ما نیز باید بودجه‌ی خویش را از عواید داخلی فراهم نماییم.

رئیس جمهور غنی تصریح‌کرد که جمع‌آوری عواید یک اصل مهم برای حکومت افغانستان به شمار می‌رود و به هدف رسیدن به خودکفایی، این اصل در اولویت‌ کاری حکومت قرار دارد، پس تلاش‌ها برای افزایش عواید بیشتر گردد. وی تاکید ورزید که هیچ کسی نمی‌تواند در مقابل جمع‌آوری عواید در گمرکات مانع واقع شود و این یک وجیبه‌ی ملی است.

رئیس جمهور کشور گفت که ظرفیت‌های حکومت در بخش جمع‌آوری عواید و ساخت بودجه افزایش یافته است، اما بخاطر تقویت هرچه بیشتر این بخش‌ها، باید برنامه‌های منظم و سیستماتیک ترتیب و تطبیق گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید