روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور غنی: تسلیم گذشته نمی شویم، با نیت، اراده و تعهد به بحران ها نقطۀ پایان می گذاریم

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر روز دوشنبه در مراسم معرفی احمدضیا سراج سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی، اشتراک و سخنرانی کرد.

در مراسمی که بدین مناسبت در تالار وزارت دفاع ملی برگزار شده بود، رئیس جمهور گفت: نخست حلول دهۀ محرم و روز شهادت شهید احمدشاه مسعود و هفته شهید و همچنان شهدای پرافتخار دیگر ما شهید مزاری، شهید استاد ربانی، شهید کاظمی، شهید حاجی عبدالقدیر، شهید حاجی عبدالحق، شهید جنرال رازق و شهدای افتخار آفرین قوای امنیتی و دفاعی و راه آزادی کشور را تسلیت می گویم و امروز روزیست که می خواهم از قوای دلیر، قهرمان، شجاع و وطندوست ابراز امتنان نمایم.

رئیس جمهور افزود: قهرمانی های شما موجب سربلندی ملت و سرقوماندان اعلی قوای مسلح تان شده است و در شرایط دشوار شجاعانه عمل کردید و پیروزی شما را در  ولسوالی های وردوج و یمگان ولایت بدخشان تبریک می گویم.

رئیس جمهور کشور گفت: این حقیقت را باید بدانید که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان نه شکست خورده اند و نه هم شکست می خورند، زیرا در اینجا ظرفیت، نیت و اراده وجود دارد.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی خطاب به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور گفت: شما از وجب وجب خاک این کشور دفاع می کنید و فرزندان اصیل این وطن هستید.

وی اضافه کرد: قوای امنیتی و دفاعی، پولیس ملی، امنیت ملی و اردوی ملی ما مانند یک مشت محکم اند و هر سه قوا یک سلسلۀ زنجیرۀ یی می باشند که به صورت اساسی وصل شده اند و هر روز قوی تر می شوند. رئیس جمهور تصریح نمود: قوای امنیتی و دفاعی ما از دشمنان ما فرق دارند. 

ما پاسخگو و حسابده هستیم. یک سنت نجیبۀ که رئیس پیشین امنیت ملی بجا گذاشت این است که خود را مسئول اشتباهات زیردستان خود دانست و استعفا داد.

رئیس جمهور کشور گفت که ملکیت پروسۀ صلح از مردم افغانستان است و صلح افغانستان سمتی، قومی و حزبی نیست، بلکه خواست تمام مردم افغانستان می باشد.

وی افزود که طرح صلح افغانی است و عملی ساختن آن نیز افغانی خواهد بود. ما بودیم که اجماع ملی، منطقوی و بین المللی را در رابطه به صلح و شرایط را برای آن ایجاد کردیم، اما طالبان فکر نادرست کردند، این ملت به زور هرگز تسلیم نمی شود.

رئیس جمهور گفت که اگر ما باعزت و در پرتو حقایق صحبت می کنیم، معنایش ضعف نیست، راه ما واضح است. ما صلح پایدار و باعزت را انتخاب کرده ایم و به عقب بر نمی گردیم.رئیس جمهور غنی خاطرنشان کرد که مالک، طراح و عملی کنندۀ صلح افغان ها است. از من هرگونه قربانی می خواهید حاضرم، اما جمهوری اسلامی افغانستان قابل معامله نیست و همچنان قانون اساسی و حقوق اساسی زنان و مردان این سرزمین قابل معامله نمی باشند.

وی گفت که یک ملت آزاد همیشه تصامیم خود را باید به گونۀ آزادانه بگیرد. ما نظام های مختلف را تجربه کرده ایم، تنها راه حل بحران های میراثی چهل ساله، تطبیق قانون اساسی و برگزاری انتخابات می باشد.

رئیس جمهور از قوای امنیتی و دفاعی کشور بخاطر تامین امنیت انتخابات پارلمانی ابراز امتنان کرده، گفت که در آن زمان برای شما لقب پاسداران مردم سالاری داده بودم.

وی افزود که وظیفۀ قوای امنیتی و دفاعی کشور در روزهای آینده این است که زمینه برگزاری یک انتخابات سرتاسری، شفاف و افغانستان شمول را فراهم نمایند.

رئیس جمهور در اخیر سخنانش ضمن آرزوی موفقیت به رئیس جدید ریاست عمومی امنیت ملی، گفت که تسلیم گذشته نمی شویم، با نیت، اراده و تعهد به بحران های گذشته نقطۀ پایان می گذاریم و جایگاه قوای امنیتی و دفاعی ما و شهدای این ارگان ها به خط زرین ثبت تاریخ خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید