روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور غنی بر هماهنگی بیشتر میان ارگان های امنیتی و دفاعی تأکید کرد

جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح، تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، روزیکشنبه در ارگ برگزار گردید.

در نخست، مسئولین ارگان های امنیتی و دفاعی، گزارش خویش را در رابطه به اوضاع امنیتی کشور ارائه داشته و تهدیدات را تشریح کردند.

سپس، رئیس جمهور غنی صحبت کرد و ضمن محکوم نمودن شدید حمله تروریستی بر یک مراسم عروسی در حوزۀ ششم شهر کابل گفت: طالبان با نکوهش این حمله تروریستی نمی توانند خود را تبرئه کنند، زیرا آنان فراهم کنندۀ بستری برای فعالیت های تروریستی می‌باشند.

رئیس جمهور افزود که طالبان عامل اصلی تلفات غیرنظامی در کشور بوده و مردم ما هرگز جنایات این گروه اجنبی را فراموش نمی کنند.

رئیس جمهور غنی، بر هماهنگی بیشتر میان ارگان های امنیتی و دفاعی کشور تاکید کرد و گفت که باید جلو تهدیدات به ویژه در سالون های عروسی و سایر تجمعات مردمی گرفته شود، عملیات ها علیه شبکه های تروریستی در مرکز و ولایات بیشتر گردد و پلان امنیتی کابل به گونه دقیق عملی گردد.

رئیس جمهور با اشاره به تدابیر امنیتی در جشن صدمین سالروز استرداد استقلال کشور گفت که باید در تطبیق پلان امنیتی جشن استقلال توجه بیشتر صورت گیرد.

رئیس جمهور همچنان گفت که احترام به قربانیان رویداد اخیر تروریستی و سایر رویدادها برای ما مهم بوده و کمیسیون ویژه ای برگزاری جشن صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور، باید تغییراتی را در برنامه های جشن استقلال روی دست گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید