روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور غنی با والیان بلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل و فاریاب در راستای مبارزه با ویروس کرونا، صحبت کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز از طریق ویدیوکتنانس، گزارش والیان بلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل و فاریاب را در خصوص اقدامات کمیته‌های ولایتی مبارزه با ویروس کرونا، استماع نمود.

در این ویدیو کتنانس والیان بلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل و فاریاب، ضمن ارائه گزارش شان، در خصوص تدابیر، اقدامات و چالش‌ها صحبت کردند و پیشنهادات خویش را در رابطه به جلوگیری از شیوع ویروس در ولایات متذکره و تهدیدات برخاسته از آن، بیان داشتند.

والیان مذکور در خصوص آمادگی‌های خویش در امر مبارزه با ویروس کرونا در ولایات مربوطۀ شان به ویژه در رابطه به آگاهی‌دهی از طریق علمای دین و تیم‌های آگاهی عامه، معلومات دادند.

همچنان آنان در مورد اقدامات وقایویی، ایجاد ساحات قرنطین و کمیته‌ها در سطح ولسوالی‌ها، آمادگی برای مدیریت بازارها و جلوگیری از احتکار صحبت کرده، پیشنهادات شان را بخاطر اتخاذ تدابیر به افرادی که از کارهای روزمره باز می‌مانند، فراهم نمودن تجهیزات طبی و توجه به لابراتوارها، محصولات دهاقین و سردخانه‌ها و فراهم نمودن بودجه برای تولید مواد تبلیغاتی، مطرح نمودند.

سپس امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور صحبت نمود و از والیان خواست که بخاطر مدیریت بهتر حوادث طبیعی، در مورد وضعیت اضطراری و چگونگی کمک‌ها در ده سال گذشته معلومات ارائه کنند تا دولت بتواند قبل از وقوع حوادث طبیعی، کمک‌های خویش به ساحات تحت تهدید، ارسال نماید.

همچنان معاون اول رئیس جمهور از والیان خواست که یک تخمین واقعبینانه از افراد نیازمند ولایات را ارائه نمایند تا به مستحقین کمک‌های لازم صورت گیرد.

امرالله صالح افزود که بخاطر دستیابی ولایات به مواد تبلیغاتی و اطلاع رسانی با وحیدعمر مشاور ارشد رئیس جمهور و رئیس کمیتۀ دولتی ارتباطات عامه، در تماس شوند.

رئیس جمهور غنی در صحبت‌هایش در این ویدیوکتنانس، ضمن سپاسگزاری از سکتور خصوصی و پرسونل طبی بخاطر مبارزه شان با ویروس کرونا، گفت که والیان بلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل و فاریاب یک تخمین واقعبینانه و فهرست اقشار بی‌بضاعت را مبتنی بر استعجالیت بخاطر کمک به ولایات متذکره، ترتیب نمایند.

رئیس جمهور گفت که به هر ولایت بلخ و فاریاب مبلغ ۵۰ میلیون افغانی و به هر ولایت سمنگان، جوزجان و سرپل مبلغ ۲۰ میلیون افغانی انتقال شود تا طی یک میکانیزم شفاف به منظور مبارزه با ویروس کرونا به مصرف برسد.

رئیس جمهور غنی با تأکید بر اینکه نوع ضروریات باید مشخص و واضح گردد، گفت که با سکتور خصوصی همکار هستیم و از تولیدات داخلی حمایت می‌کنیم.  وی افزود که هیئت رهبری دولت حد اقل روزانه دو الی سه ساعت جلسات تصمیم گیری را در راستای مبارزه با ویروس کرونا، تدویر می‌کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید