روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور غنی با شماری از بزرگان و جوانان پکتیکا دیدار نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر دیروز با شماری از بزرگان و جوانان ولایت پکتیکا در قصر چهارچنار ارگ دیدار کرد.
در این دیدار، ابتدا عتیق الله ارگانی صحبت نمود و از تلاش های رئیس جمهور در رابطه به صلح قدردانی کرده، گفت که مردم به تلاش های شما احترام و از جمهوریت حمایت کامل می نمایند. وی افزود که تحلیل و معلومات جامع در زمینه های سیاسی، اقتصادی و امنیت ولسوالی های مختلف ولایت پکتیکا، به گونه تحریری حضور رئیس جمهور ارائه خواهد شد.
موصوف همچنان خواست ها و پیشنهادهای مردم را در رابطه به راه های مسدود ولسوالی های پکتیکا، ولسوالی های غیر فعال، اسفالت سرک های داخل شهر ارگون، توجه همه جانبه به ولسوالی های دوردست، اعمار بندها، انکشاف میدان هوایی، آغاز پروازها و رسمی ساختن ولسوالی های غیر رسمی با رئیس جمهور شریک ساخت.
بعداً امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری صحبت نمود و ضمن خوش آمدید به بزرگان متذکره، از آنان به خاطر این تشکر کرد که به منظور ترتیب میثاق امنیتی برای ولایت پکتیکا، معلومات همه جانبه را با معاونیت اول ریاست جمهوری به گونه تحریری شریک ساختند که وطندوستی و صداقت آنان را نشان می دهد.
امرالله صالح گفت که بخاطر دفاع از کشور، امکانات لازم به آنان داده خواهد شد و در ریاست امنیت ملی پکتیکا جوانان این ولایت، استخدام می شوند و به منظور ایجاد تغییر مثبت، در اداره های دیگر نیز جوانان این ولایت استخدام خواهند شد. وی افزود که به منظور تطبیق بهتر میثاق امنیتی، ارتباطات و تماس های دوامدار با بزرگان متذکره ادامه خواهد یافت.
رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان، از تشخیص جامع بزرگان متذکره در راستای فراهم ساختن میثاق امنیتی، تشکر کرد و از تلاش های مردم پکتیکا در دفاع از کشور و حفظ امنیت قدردانی کرده، گفت که از خیزش های مردمی حمایت همه جانبه صورت می گیرد و امکانات لازم برای آنان فراهم خواهد شد تا بخاطر حفاظت بهتر از مردم، قوت مردمی و نظامی یکجا گردد.
رئیس جمهور کشور یکبار دیگر ضمن ابراز تسلیت به تمامی خانواده های شهدای پکتیکا، گفت که بخاطر زندگی آرام و مرفه مردم پکتیکا، مشترکاً تلاش می کنیم و در سال آینده به مدیریت آب های پکتیکا توجه اساسی و سرمایه گذاری خواهد شد.
رئیس جمهور گفت که پلان منظم انکشافی ارگون و شرنه ترتیب و ولسوالی های غیر رسمی پکتیکا، رسمی خواهد شد، همچنان ۲۰۰ تن از جوانان پکتیکا به اساس معیارها، در پست های مناسب، استخدام خواهند شد.
رئیس جمهور در اخیر سخنانش از بزرگان متذکره خواست که پیام ها و تعهد قوی حکومت برای آیندۀ بهتر مردم ولایت پکتیکا و تغییرات همه جانبه و اساسی در آن ولایت را با درنظرداشت امکانات، به مردم برسانند.

ممکن است شما دوست داشته باشید