روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور غنی: باید به تفحصات نفت و گازتوجه بیشتر شود که واردات کاهش یابد 

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روزیکشنبه در دیداری با استادان رشتۀ جیولوجی پوهنتون پولی تخنیک کابل، پیرامون تشخیص اولویت ها و شناسایی ضعف ها و قوت ها در بخش معادن و استخراج آن، بحث کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر٬ در این دیدار که در ارگ انجام شد، مسئولان وزارت معادن و پترولیم و رئیس پوهنتون پولی تخنیک کابل نیز حضور داشتند، ابتدا پوهاند امیر محمد موسی زی در مورد منابع طبیعی، ذخایر و احجار قیمتی افغانستان ارائه کرد.

وی افزود که افغانستان از لحاظ ذخایر معدنی مانند احجار قیمتی، فلزات و نفت و گاز است و از نگاه جیولوجیکی در منطقه و جهان، حایز اهمیت است.

موسی زی گفت: متأسفانه ذخایر معدنی به ویژه سنگ های قیمتی افغانستان به گونه غیر مسلکی استخراج و به خارج قاچاق می شود و همچنان در قسمت تفحصات نفت و گاز و کمبود کادرهای فنی به مشکل مواجه استیم.

رئیس جمهوری گفت: برای آگاه کردن مردم از احجار و عناصر قیمتی معدنی افغانستان، باید به آنان معلومات داده شود و نمونه های آنها را در موزیم بگذارید.

وی افزود که وزارت معادن باید روی اقلام مشخص ذخایر معدنی افغانستان تمرکز کند و نقشۀ جیولوجی تمام افغانستان تهیه شود که موجودیت ذخایر در نقاط مختلف کشور تثبیت شود و تدابیر لازم به منظور استخراج آن روی دست گرفته شود.

رئیس جمهوری تصریح کرد: اگر بر مبنای چشم انداز روشن به استخراج معادن افغانستان اقدام کنیم تا چهار سال آینده، عواید ما افزایش قابل ملاحظه خواهد یافت.

رئیس جمهوری گفت: چین، عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی حاضر اند بالای مرمر و رخام افغانستان سرمایه گذاری کنند. وی افزود که باید به تفحصات نفت و گازتوجه بیشتر شود که واردات کاهش یابد. 

یس جمهوری از استادان خواست تا در قسمت مدیریت بهتر معادن کوچک، متوسط و بزرگ و همچنان آموزش کادرهای فنی، طرح های شان را ارائه کنند.

محمد اشرف غنی٬ با اشاره به ظرفیت های افغانستان در تولید انرژی برق، گفت: تا زمانی که برق ثابت نداشته باشیم، معادن را به گونه درست استخراج کرده نمی توانیم و انکشاف داده نمی توانیم.

رئیس جمهوری خاطرنشان کرد که سروی جیولوجی کشور تغییر کرده است و با تحقیقاتی که از سوی سایر کشورها ارائه شده است متفاوت و متناقض است. وی ازاستادان رشتۀ جیولوجی پوهنتون پولی تخنیک کابل خواست تا مشورت های شان را در خصوص اینکه بالای کدام اولویت ها تمرکز صورت گیرد، ارائه کنند.

وی در اخیر گفت که بالای تفحصات، مراکز تحقیقاتی و لابراتوارها سرمایه گذاری بیشتر شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید