روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور غنی اعتماد نامه های سفرای زیلاند جدید، یمن و اسپانیا را پذیرفت

رئیس جمهورغنی روزیکشنبه، طی مراسم تشریفاتی جداگانه در ارگ اعتمادنامه‌های همیش مک مستر سفیر غیر مقیم زیلاند جدید، محمد مطهر العشبی سفیر غیر مقیم یمن و گبرل فیرن کارین سفیر اسپانیا را پذیرفت.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،  در این مراسم رئیس جمهور غنی و سفرای یادشده در خصوص مناسبات دوجانبه و همکاری کشورهای شان با افغانستان، بحث و تبادل نظر کردند.

رئیس جمهور غنی ضمن خوش آمدید به سفرای مذکور، از همکاری های کشورهای یادشده در بخش های مختلف با افغانستان تشکر کرد و برای آنان در وظایف جدید آرزوی موفقیت نمود.

در مقابل، سفرای زیلاند جدید، یمن و اسپانیا از ماموریت جدید شان در افغانستان ابراز خرسندی کرده در راستای گسترش مناسبات با افغانستان اطمینان دادند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید