روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور غنی:ولسی جرگه نهاد تکمیل کننده قانون اساسی است

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر دیروز با اعضای اداری ولسی جرگه به ریاست میر رحمان رحمانی رئیس آن نهاد، در ارگ دیدار نمود.
در این دیدار، در رابطه به هماهنگی میان حکومت و قوه مقننه صحبت شد و از ولسی جرگه بخاطریکه برای ۱۰ تن از نامزد وزرای کابینه رای اعتماد داد، قدردانی گردید و به منظور هماهنگی بیشتر روی شماری از میکانیزم ها، توافق صورت گرفت.
رئیس جمهور غنی گفت که ولسی جرگه منحیث نهاد تکمیل کنندۀ قانون اساسی کشور، برای نظام جمهوری اهمیت خاص دارد و به همین منظور باید با این قوه هماهنگی افزایش یابد.

ممکن است شما دوست داشته باشید