روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس جمهور غنی، هوتل تخت استالف را افتتاح کرد

رئیس جمهور محمد اشرف غنی صبح پنجشنبه که در راس یک هیئت عالی رتبه دولتی به ولسوالی استالف ولایت کابل سفر کرده بود، با قطع نوار هوتل تاریخی تخت استالف را پس از بازسازی افتتاح و به بهره برداری سپرد.
در مراسمی ‎که بدین مناسبت در صالون هوتل متذکره برگزار شده بود، ابتدا صوفی عبدالرزاق استالفی عضو ولسی جرگه و سید جمال‎هاشمی ‎به نمایندگی از دیگران صحبت کردند و از جمهوریت و دستآوردهای دو دهه گذشته حمایت نموده و پیشنهادات خویش را در عرصه‎های مختلف مطرح نمودند.
سپس امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور صحبت کرده، گفت: خرسندم که یکی از وعده‎های حکومت که اعمار هوتل تخت استالف بود، به ثمر رسید. وی افزود که ما اکنون از ویرانی به سوی آبادی و شکوفایی می‎رویم.
رئیس جمهور غنی در سخنرانی خویش ضمن تبریکی بخاطر بازسازی هوتل متذکره، گفت که استالف جایگاه بسیار خاص دارد و از زمانه‎های قدیم محل تفریحی و مرکز کسب و کار و روزی حلال بود.
وی با اشاره بر اینکه مسوده قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه در همینجا تدوین گردید، گفت: امروز پیام من به تمام مردم افغانستان این است که ما ویرانی‎های جنگ را آباد می‎کنیم و در عزم ما هیچگونه شک و شبهه وجود ندارد.
رئیس جمهور پیشنهاد آنان را در قسمت مبدل شدن ولسوالی استالف به ولسوالی درجه اول تایید کرد و به رئیس عمومی ‎اداره امور هدایت داد که یک طرح واضح را بخاطر اعمار مجدد بازار استالف با حفظ اصالت تاریخی آن ارائه کند. همچنان هدایت داد که در خصوص سروی بند آبگیر اقدام صورت گیرد، پارک صنعتی استالف اعمار و یک بخش آن به زنان این ولسوالی اختصاص داده شود.
وی در اخیر سخنانش تاکید کرد که در مدیریت هوتل تخت استالف، اولویت واضح به مردم این ولسوالی داده شود و یک نمایشگاه دایمی‎ صنایع دستی استالف در این هوتل ایجاد گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید