روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور غنی، مسجد جامع امام ابوحنیفه (رح) ولایت فاریاب را تهداب گذاری نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر روز پنجشنبه در سفرش به ولایت فاریاب، مسجد جامع امام ابوحنیفه(رح) ولایت فاریاب را تهداب گذاری کرد.

رئیس جمهور پس از تهداب گذاری مسجد متذکره، گفت که مسجد خانۀ خدا و جای تسلیمی ما به ارادۀ الهی می‎باشد و ما به تطبیق هدایات الهی تعهد داریم.

رئیس جمهور غنی افزود که بیشتر از ۲۰ ولایت مساجد جامع نداشتند و در یک برنامۀ سرتاسری هدایت دادم که مساجد جامع در این ولایات اعمار گردد و مردم ولایت فاریاب را به خاطر تهداب گذاری این مسجد، تبریک می گویم.رئیس جمهور کشور گفت که اعمار این مساجد از سوی واحد عملیاتی ارگ و از پول صرفه جویی شدۀ تدارکات ملی صورت می گیرد و منزل دوم مسجد جامع امام ابوحنیفه(رح) برای زنان نمازگزار اختصاص یافته است.

قابل یادی آوری است که مسجد جامع ابوحنیفه(رح) در دو منزل به گونه پخته و اساسی در مساحت ۷۱۳.۳ متر مربع که گنجایش دو هزار نمازگزار را دارد، اعمار می گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید