روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور غنی، حین امضای تفاهمنامه همکاری با کمپنی انرژی زیمنس :

با استفاده از تجارب کمپنی انرژی زیمنس، میزان ضایعات انرژی برق را کاهش خواهیم داد
در حضورداشت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تفاهم نامه همکاری میان وزارت مالیه، اداره ملی تنظیم امور آب، دافغانستان برشنا شرکت و شرکت انرژی زیمنس، قبل از ظهر امروز به امضا رسید.
در مراسمی که به این مناسبت در قصر چهارچنار ارگ برگزار شده بود و امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری نیز حضور داشت، ابتدا عطاالله نصیب رئیس واحد تسهیل سرمایه گذاری صحبت نمود و امضای تفاهمنامه متذکره با کمپنی انرژی زیمنس را پاسخ مثبت صدراعظم آلمان به دیدگاه و خواست رئیس جمهور غنی دراین خصوص، دانست.
عطاالله نصیب افزود که اهداف عمدۀ این تفاهمنامه دسترسی افغانستان به منابع جدید عایداتی منحیث بستر ژئواستراتیژیک و ترانزیت انرژی، بهره گیری از منابع انرژی داخلی، استفاده از ظرفیت های بشری افغان ها در راستای صنعتی سازی کشور و همچنان به کار گیری انرژی قابل تجدید و ایجاد سیستم عصری، سریع، پایدار و پر منفعت انرژی در افغانستان می باشد.
وی گفت که اکنون ۲۸ در صد مردم افغانستان به برق دسترسی دارند و تا سال ۲۰۳۲ به ۶۵ در صد خواهد رسید. عطاالله نصیب با یادآروی از ظرفیت افغانستان در زمینه تولید و انتقال برق و قدردانی از اعتماد کمپنی انرژی زیمنس بخاطر این ظرفیت ها، گفت که با کمپنی متذکره بعد از امضای تفاهم نامه، همکاری های دوامدار خواهیم داشت.
بعداً حبیب ځدران معین وزارت مالیه، خان محمد تکل رئیس اداره ملی تنظیم امور آب، محمود قادری نماینده شرکت برشنا، دایتمر سیردارفر رئیس اجرائیه و مایکل بوکر رئیس مالی کمپنی انرژی زیمنس، تفاهمنامه متذکره را امضا کردند.
سپس داکتر کریستین بروک رئیس عمومی کمپنی انرژی زیمنس که از طریق ویدیو کنفرانس وصل بود، گفت که می خواستم از نزدیک در این مراسم اشتراک کنم، اما بخاطر ویروس کرونا این امکان میسر نشد. بخاطر امضای این تفاهمنامه و اینکه بالای کمپنی انرژی زیمنس اعتماد کردید، تشکر می کنم. خرسندم که در این بخش یک گام برداشته شد و ما در آینده در زمینه انرژی با افغانستان از نزدیک و مشترکاً کار خواهیم کرد.
وی با اشاره به ارزش انرژی در پیشرفت کشورها، گفت ما در زمینه دسترسی افغانستان به انرژی پایدار، مطمئن و قابل تجدید همکاری و تلاش خواهیم کرد. افغانستان را به انرژی قابل تجدید تجهیز و آن را به مرکز انتقال انرژی به منطقه مبدل خواهیم نمود.
رئیس عمومی کمپنی انرژی زیمنس گفت که ما می خواهیم که زنجیرۀ ارزش انرژی را در افغانستان تحت پوشش قرار دهیم و سیستم موثر و پایدار دسترسی به انرژی برق را ایجاد کنیم.
رئیس جمهور غنی در سخنرانی خویش در این مراسم، گفت که زمان و فاصله نمیتواند سد راه همکاری و کار مشترک ما شود و از همه تشکر می کنم که زمینۀ امضای این تفاهمنامه و کار مشترک و همکاری را در بخش انرژی فراهم کردند. وی افزود که انرژی تنها زیربنای زیربنا نه، بلکه سرمایه گذاری بالای تمام پیشرفت ها و توسعۀ بشری، اجتماعی و مالی است.
رئیس جمهور کشور گفت که ما افغانستانِ خواهیم ساخت که شهروندان آن نه تنها برای خانه ها و دفاتر، بلکه برای تولیدات، زراعت، صنعت و خدمات شان، برق مطمئن و پایدار داشته باشند.
رئیس جمهور با اشاره به ضایعات برق در افغانستان، گفت که با استفاده از تجارب کمپنی انرژی زیمنس، میزان ضایعات انرژی برق را کاهش خواهیم داد . وی افزود که افغانستان با داشتن موقعیت استراتیژیک و ظرفیت بلند تولید انرژی و انتقال آن، نیازمندی آسیای جنوبی را مرفوع کرده می تواند.
رئیس جمهور غنی از نقش کمپنی انرژی زیمنس در بخش انرژی ابراز خرسندی کرد و گفت: خوشحالیم که کمپنی انرژی زیمنس، نقش تسهیل کننده را در سطح منطقه بازی کرده و دسترسی به برق آسیای مرکزی بیشتر تسهیل خواهد بخشید.
رئیس جمهور کشور خاطرنشان کرد که افغانستان ظرفیت بلند تولید انرژی و گاز طبیعی و منابع فراوان دارد که ضمن انکشاف و استفاده موثر از آن، سیستم معیاری برق را ایجاد خواهیم کرد.
محمد اشرف غنی از اصلاحات در شرکت برشنا به رهبری امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری حمایت خویش را ابراز کرده، گفت که ما به منابع تولید انرژی آفتابی، بادی و آبی توجه خاص خواهیم کرد.
رئیس جمهور غنی در اخیر سخنانش، سرمایه گذاری در بخش انرژی را عنصر کلیدی خواند و با اشاره به استفاده گسترده از انرژی برق و ارزش آن، گفت که ما به خاطر پیشرفت همه جانبه و رفاه هموطنان، میخواهیم در بخش های صنعت، زراعت و سایر بخش ها، دسترسی دوامدار به انرژی داشته باشیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید