روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور در ویوید کنفرانس با نمایندگان و متنفذین ولایت خوست: به تاسیسات بندر غلام خان توجه اساسی صورت می گیرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام روز جمعه با نمایندگان و متنفذین ولایت خوست از طریق ویدیوکنفرانس صحبت کرد و خواست ها و پیشنهادات آنان را استماع نمود.
ابتدا نورشاه نورانی به نمایندگی از شورای ولایتی خوست و حاجی عبدالرحمن ځدران به نمایندگی از متنفذین این ولایت، صحبت کرده، گفتند که مردم این ولایت حامی قوی رئیس جمهور در زمینه های جمهوریت، نظام، نیروهای امنیتی و دفاعی و مذاکرات صلح هستند.
آنان همچنان در کنار توجه به ادارات ملکی ولایت خوست، خواست ها و پیشنهادات شان را در زمینه های هماهنگی بیشتر میان مسئولین ملکی و نظامی، تقرر قوماندان لوای اول قول اردو و توجه به تاسیسات بندر غلام خان، با رئیس جمهور شریک ساختند.
رئیس جمهور غنی پس از استماع خواست ها و پیشنهادات آنان، ضمن تبریکی میلاد مبارک نبی کریم، بخاطر آسیب های وارده از اثر حمله اخیر در ولایت خوست، ابراز تاسف کرده، گفت و از توجه بیشتر حکومت به این ولایت اطمینان داد.
رئیس جمهور گفت که ضمن تقرر قوماندان لوای اول، در بودجه سال آینده به تاسیسات بندر غلام خان توجه اساسی صورت می گیرد و مشکل زمین به کمک مردم خوست، حل خواهد شد.
رئیس جمهور به اداره مستقل ارگان های محل هدایت داد که ضمن توجه به تغییرات مثبت در اداره های محلی و ولسوالی های دوردست ولایت خوست، معاون ولایت خوست از خود این ولایت، در مشوره با متنفذین استخدام گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید