روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور خطاب به مسئولین خط اول: ملت، دولت و خاصتاً سرقوماندان اعلی، به شما افتخار می کنند و حامی قاطع شما می باشند

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به سلسلهء تماس های تیلفونی با مسئولین خط اول، صبح دیروز با پنج تن از منسوبین قوای مسلح صحبت نمود.
رئیس جمهور در تماس های جداگانه با لشکرخان قوماندان کندک ششم لوای قول اردوی۲۰۳ تندر، دگرمن عبدالرشید اخلاقی قوماندان کندک سوم لوای اول قول اردوی ۲۰۵ اتل، دگروال سید بابا منصوری قوماندان لوای دوم ولایت زابل، جگرن گلزارخان و جگرن صفی الله، از شجاعت و قهرمانی های سربازان، بریدملان و افسران در خط اول جنگ، قدردانی کرد.
سرقوماندان اعلی قوای مسلح خطاب به آنان، گفت که از طریق این سلسله تماس ها، می خواهم بخاطر حفاظت وطن، مردم و شاهراه ها، نخست از رشادت و قهرمانی و مبارزه شما سربازان، بریدملان و افسران در خط اول جنگ، تشکر کنم و سپس اطمینان بدهم که ملت، دولت و خاصتاً سرقوماندان اعلی به شما افتخار می کنند و حامی قاطع شما می باشند.
رئیس جمهور غنی از آن قهرمانانی درخط مقدم جنگ قرار دارند، خواست که سلام ها و احتراماتش را به تمام افسران، بریدملان و سربازان شجاع و قهرمان، خانواده های آنان و مردم برسانند.
منسوبین قوای مسلح ضمن تشکر از رئیس جمهور گفتند که رئیس صاحب با عزت باشید، لطف کردید، به ما نیرو و افتخار بخشیدید. همیشه احوال ما را گرفته و از ما حمایت نموده اید.
منسوبین قوای مسلح گفتند که به امر و هدایت شما، به دشمن جواب دندان شکن داده و به عقب رانده ایم. شاهراه ها را بازگشایی کرده ایم، ساحات زیادی را بازپس گرفتیم و تلاش برای بازپس گیری ساحات باقیمانده، جریان دارد.
آنان به رئیس جمهور اطمینان دادند که با شجاعت، از خاک خویش دفاع خواهند کرد. این خانه ما می باشد و بخاطر دفاع از هر بخش آن، آماده هستیم. در راستای دفاع از کشور، حفاظت مردم و خدمت به آن، از خون و جان خویش دریغ نخواهیم ورزید.
در این تماس های تیلفونی، رئیس جمهور غنی ضمن تشکر از تعهد و خدمت آنان، گفت: زمانی که صدای شما را می شنوم، بیشتر خرسند می شوم و روحیه می گیرم . تمام ملت و دولت بالای قهرمانان خویش افتخار می کنند و با تمام قوت از شما حمایت می نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید