روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور: حقوق زنان خط سرخ ما در پروسۀ صلح است

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در سفرش به ولایت فاریاب روز پنجشنبه با شماری از زنان آن ولایت دیدار نمود.

در این دیدار ابتدا داکتر کریمه حامد فاریابی به نمایندگی از دیگران صحبت کرد و ضمن تاکید بر حمایت از نظام، مشکلات و خواست های زنان ولایت فاریاب را در زمینۀ حضور زنان در همۀ سطوح تصمیم گیری، ایجاد مارکیت برای تولیدات زنان و حمایت مالی از آنان بیان کرد.

وی همچنان خواستار اعمار باغ زنانه، تاسیسات فابریکات حرفوی و مسلکی، ایجاد رستورانت زنانه، حمایت از کودکان بی سرپناه، ایجاد فابریکه تولیدات مواد ساختمانی، منظوری پروگرام ارتقای تخصص، مکاتب دخترانه، اعطای بورسیه های تحصیلی به دختران، ارتقای ظرفیت های تحصیلی زنان، چاپ کتب به زبان ازبیکی، ایجاد فابریکه میوه جات و سبزیجات، سهم گیری زنان در پروژه ها و افزایش معاشات مامورین مطابق نورم بازار گردید.

رئیس جمهور غنی پس از استماع خواست ها و پیشنهادات آنان گفت که جای افتخار است که امروز زنان فاریاب متفکرانه خواستار خود را مطرح می کنند. وی افزود که حقوق زنان خط سرخ ما در پروسۀ صلح می باشد و ما هرگز به عقب بر نمی گردیم.

رئیس جمهور گفت که سهم شما در عرصه های مختلف جامعه فرمایشی نیست و تا زمانی که من مسئول هستم، این سهم روز به روز افزایش خواهد یافت.

رئیس جمهور کشور از زنان خواست که افکار فرمایشی را کنار بگذارند و خواست ها و افکار خود را مستقلانه مطرح نمایند.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی افزود که مشارکت زنان درسطح ملی عالی است و در سطح محلی این مشارکت در حال افزایش می باشد. وی اضافه کرد: این نیاز است که زنان در پست های مدیریتی حضور داشته باشند.

رئیس جمهور به وزارت انکشاف دهات هدایت داد تا ترتیب کمک به دو صد خانم که در مارکیت زنانه مشغول کسب و کار اند، روی دست گیرد.

رئیس جمهور از زنان ولایت فاریاب خواست که اتحادیه های تولیدی، پروسس و صادرات را ایجاد نمایند تا زمینه همکاری حکومت با آنان ساده وسهل گردد.

وی در اخیر سخنانش گفت که در گذشته زنان به صورت سنتی مسئولیت پروسس محصولات زراعتی و مالداری را داشتند، اما اکنون ضرورت است که این مسئولیت را به گونه عصری به پیش ببرند و تمام محصولات خود را با درنظرداشت کیفیت و تقاضای مارکیت های جهانی پروسس کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید