روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور ثریا دلیل را یک زن توانمند افغان خواند

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان  روزدوشنبه با شماری از سفرای کشورها مقیم کابل دیدار کرد.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این دیدار که در قصر دلگشا انجام شد و بانوی اول کشور نیز حضور داشت، رئیس جمهورثریا دلیل را که به پست معاونت سکرترجنرال سازمان بین المللی مهاجرت نامزد می باشد، یک زن توانمند افغان دانست و از سفرای نامبرده خواست تا از اوحمایت کنند.

ثریا دلیل به حیث وزیر صحت عامه و سفیر افغانستان در کشور سویس اجرای وظیفه کرده است و همچناندر نهادهای مختلف بین المللی دارای تجارب کاری موفق  می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید