روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور: توجه به آماده ساختن زمین های زراعتی و آبیاری از اولویت های اساسی ماست

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دیروز با غرس نهال در محوطۀ لیسه امانی، کمپاین ادارۀ زون پایتخت را به عنوان “درخت صلح” رسماً افتتاح کرد.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در مراسمی که به این مناسبت از سوی ادارۀ زون پایتخت راه اندازی شده بود و در آن بانوی اول کشور نیز حضور داشت، رئیس جمهور در سخنانی درکنار تبریکی سال نو گفت که در سال های گذشته برعلاوۀ صدمات جانی و مالی، به جنگلات نیز زیان های زیادی وارد شده است.

محمد اشرف غنی با تاکید گفت که سرسبزی محیط زیست، احیای جنگلات، چراگاه ها و سرمایه های طبیعی باید از اهداف عمدۀ تعلیم و تربیه و در مجموع دولت باشد. وی افزود که این کارها تنها وظیفه وزارت زراعت و مالداری نیست  باید در این عرصه تمام ادارت دولتی سهم بگیرند.

رئیس جمهور کشور از مسئولان ادارۀ زون پایتخت به خاطر آغاز این برنامه مهم و سهم آنان در این حشر تشکر کرد و خاطرنشان ساخت که غرس نهال ها در ۳۴ ولایت کشور باید انجام شود.

رئیس جمهور غنی به مسئولان وزارت های تحصیلات عالی و معارف به خاطر سرسبز نمودن پوهنتون ها و مکاتب هدایات لازم داد و گفت که غرس هر نهال در راستای پاکی محیط زیست و هوا گام بزرگ می باشدو غرس نهال ها و مراقبت آن هر دو مهم اند.

محمد اشرف غنی با اشاره به باران های اخیر گفت که امسال باران فراوان شد و ضرورت است که از آب های خویش استفاده موثر کنیم و به کشت و کار زمین توجه اساسی نمائیم.

وی افزود که توجه به آماده ساختن زمین های زراعتی و آبیاری از اولویت های اساسی ماست. در بعضی محلات ششصد سال بعد و در شمار دیگری از مناطق صد و یا دوصد سال بعد زمین ها آمادۀ آبیاری و آمادۀ کشت خواهد شد.

عبدالسمیع ستانکزی رئیس ادارۀ زون پایتخت نیز دراین مراسم صحبت کرد و کنارخوش آمدید به رئیس جمهور گفت که برای شامل ساختن مکاتب در برنامۀ نهال شانی  به شاگردان و جوانان نیز در این برنامه سهم داده شده است.

وی افزود که امسال پلان داریم تا صد هزار نهال را غرس کنیم که در پنج سال آینده این تعداد به یک میلیون نهال خواهد رسید و در این راستا برعلاوۀ همکاری تاجران  حمایت اقشار مختلف مردم را نیزبا خود داریم.

ممکن است شما دوست داشته باشید