روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور به مسئولین سکتور امنیتی و دفاعی هدایت داد با همآهنگی و تشریک مساعی در دفع و طرد تحرکات دشمن اقدام نمایند

جلسه امنیتی به ریاست رئیس جمهور محمد اشرف غنی، عصر پنجشنبه در ارگ برگزار شد و در آن وضعیت عمومی‌امنیتی کشور، مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، ابتدا مسئولین امنیتی و دفاعی گزارش خویش را در مورد وضعیت عمومی‌امنیتی کشور ارائه کردند و برنامه‌ها و پلان‌های شان را بخاطر خنثی سازی توطئه‌های دشمن شریک ساختند.
رئیس جمهور ضمن اینکه از تلاش‌ها و فداکاری‌های نیروهای امنیتی و دفاعی ستایش بعمل آورد، به مسئولین سکتور امنیتی و دفاعی هدایت داد که با هماهنگی و تشریک مساعی بیشتر در راستای دفع و طرد تحرکات دشمن، اقدامات لازم را انجام دهند.

ممکن است شما دوست داشته باشید