روزنامه ملی انیس

رئیس جمهور: آماده ایجاد اتاق مخصوص ترانسپورت هستیم

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روزیکشنبه در دیدار با شماری از ترانسپورترهای کشور، مشکلات، خواست‌ها و پیشنهاد های آنان را استماع کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این دیدار که مسوولان وزارت ترانسپورت نیز حضور داشتند، رئیس جمهور با تاکید بر تطبیق قانون ترانسپورت گفت : ما حاضر به ایجاد اتاق مخصوص ترانسپورت هستیم، اما مشروط به آن که مسوول این اتاق انتخابی باشد و عضویت شورای عالی اقتصادی نیز به آن داده خواهد شد.

رئیس جمهور غنی از ترانسپورترها خواست تا به خاطر حفاظت از سرک ها به تناژ موترهای شان توجه جدی کنند و تاکید کرد که در این بخش با کسانی که از حد و معیار معین سرکشی کنند، برخورد قانونی صورت می گیرد.

رئیس جمهو کشور تصریح کرد که طرح ترمینل ها آماده است و پس از شریک ساختن با ترانسپورترها و اخذ نظریات و مشوره های آنان، مرحله تطبیق آن آغاز می شود. وی افزود که پس از روشن شدن باقی داری های مالیاتی و جریمه ها، در رابطه به تخفیف آن تصمیم گرفته خواهد شد.

رئیس جمهور کشور با اشاره به نقش مهم ترانسپورت و ترانسپورتران در انکشاف کشور، گفت که حکومت با رسیدگی به مشکلات ترانسپورترها، آماده است تا مرکز آموزش های مسلکی و سهولت های لازم دیگر را نیز فراهم کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید