روزنامه ملی انیس

رئیس جمهورغنی: روند اصلاحات در گمرگات و بنادر کشور تسریع شود

نشستی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور تسریع روند اصلاحات در گمرکات و بنادر کشور برگزار شد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این نشست که روزپنجشنبه در ارگ برگزار، مسئولان مربوط گزارش های شان را در مورد وضعیت عمومی گمرکات، به ویژه مشکلات ترانسپورتی در بندر تورخم، ارائه کردند.رئیس جمهور کشور پس از استماع گزارش ها ، به آنان هدایت داد تا در هماهنگی باهمدیگر روند اصلاحات، مبارزه با فساد و جلوگیری از زورگویی را در گمرگات و بنادر کشور تسریع بخشند و به زودترین فرصت از نتایج آن به ریاست جمهوری، گزارش دهند.

ممکن است شما دوست داشته باشید