روزنامه ملی انیس

رئیس  اجرائیه : کمیسیون‌های انتخابات مسؤولیت بزرگی را به دوش دارند و باید مستقلانه عمل کنند

 داکتر  عبدالله عبدالله رئیس  اجرائیه  جمهوری اسلامی افغانستان از روند ثبت نام تقویتی رأی‌دهنده‌گان در لیسه نادریه ناحیه دوم شهر کابل دیدار کرد.

رئیس  اجرائیه  که در انتخابات شورای ملی در این مرکز ثبت‌نام کرده بود، به این مرکز رفت تا از جریان ثبت نام تقویتی و چگونگی وضعیت آگاه شود. اما متوجه می‌شود پیدا کردن نام‌های ثبت شده، بسیار زمان‌گیر است. زیرا نام‌ها نه مطابق به حرف‌های الفبا ترتیب شده است و نه کدام کارشیوۀ روشن دیگری وجود دارد که در روز رأی‌دهی رأی‌دهنده‌گان با مشکل مواجه نشوند.

 داکتر  عبدالله عبدالله پس از بررسی وضعیت خطاب به شهروندان کشور گفت: تنها سه روز تا پایان روند ثبت نام تقویتی باقی مانده است و هم‌شهریان ما باید بدانند که اگر پرسشی در باره این که نام شان درست نوشته نشده باشد یا ثبت نشده باشد و یا ثبت نام نکرده باشند، به مراکز مربوطه بروند تا مطمین شوند که نام شان در جدول‌ها هست. زیرا جدول نام‌های رأی دهنده‌گان نقطه اصلی در روزی رأی دهی است.

رئیس  اجرائیه  گفت: باید کمیسیون‌ها چگونه‌گی ترتیب‌ نام‌ها را مطابق به حرف‌های الفبا یا روشی دیگری ترتیب کنند تا در روز انتخابات رأی دهندگان با مشکل مواجه نشوند.  داکتر  عبدالله عبدالله افزود که این موضوع را در دیدار با اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در میان می‌گذارد و پیشنهاد خواهد کرد تا جدول‌های ثبت شدۀ مراکز چاپ شده و در هر مرکز نصب شوند و هم به گونۀ آنلاین در خدمت شهروندان کشور قرار گیرند.

رئیس  اجرائیه  تأکید کرد که متأسفانه آگهی دهی زیادی صورت نگرفته است و مردم هنوز آگاهی پیدا نکرده‌اند که بدانند در صورت اشتباه بودن نام شان یا ثبت نشدن نام شان به مراکز رأی‌دهی بروند نام‌های شان را ثبت و یا اصلاح کنند.  داکتر  عبدالله عبدالله در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که هیچ گونه مداخلۀ از هیچ فردی متعلق به ریاست  اجرائیه  در امور انتخابات صورت نگرفته است و اما شکایت‌های از مداخلات دیگران وجود دارد. کمیسیون‌های انتخابات مسؤولیت بزرگی را به دوش دارند و باید مستقلانه عمل کنند تا مشکلات قبلی تکرار نشود، زیرا کشور به بحران خواهد رفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید