روزنامه ملی انیس

رئیس اجرائیه کشور در کمیسیون جلوگیری از آلودگی هوا: سیستم فلتر را در کوتاه مدت عملی نمایید

رئیس اجرائیه حکومت افغانستان روزچهارشنبه در نشست کمیسیون عالی جلوگیری از آلوده‌گی هوا گفت که فعلا سیستم فلتر برای جلوگیری از آلوده‌گی دود ذغال سنگ تطبیق شود.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست اجرائیه به آژانس باختر، رئیس اجرائیه کشور در نشست فوق العادۀ این کمیسیون اشاره کرد که مردم از آلوده‌گی روز افزون هوا و تاثیرات ناگوار آن تشویش دارند. در ابتدا اقدامات فوری و کوتاه مدت صورت گیرد.هیئت موظف شده برای بررسی ریگریشن‌ها گزارش داد که ۳۲۱ مورد فعالیت معدن‌کاری را از نزدیک بررسی کرده، ۳۰۰ مورد آن جواز نداشته و به طور خودسر کارمی‌کنند که باعث آلوده‌گی هوا می گردد.

رئیس اجرائیه کشور به وزارت داخله وظیفه سپرد که این معدن‌کاری‌ها را مسدود نموده تا جواز دریافت نمایند و کار‌شان را معیاری سازند.

اداره ملی حفاظت از محیط زیست گزارش داد که ۹۵ فابریکۀ ذوب آهن بدون دریافت جواز کار در کابل فعال‌اند. مواد خام برخی از فابریکه‌ها از داخل شهر جمع آوری و با کیفیت پایین دوباره تولید می شود. این باعث آلودگی محیط زیست می‌شود.

رئیس اجرائیه کشور تاکید کرد که تمام این فابریکه‌ها اجازنامه محیط زیستی بگیرند و یا متوقف شوند.

همینگونه رئیس آبرسانی کابل گفت که از ۷۲ شرکت آبرسانی پایتخت، ۷۰ مورد آن جوازنامه دریافت نکرده و فعالیت‌شان استندرد نیست.

داکتر عبدالله عبدالله به دارالانشای شورای وزیران وظیفه داد که این موضوع را در هماهنگی با ریاست آبرسانی کابل پیگیری نماید.

اداره ملی محیط زیست گزارش داد که طرح استفاده وسایط نقلیه دولتی از گاز LPG و گاز مایع را بررسی کرده و این کار در کاهش آلوده‌گی محیط زیست مفید است.

این اداره گفت که وزارت مخابرات تلاش دارد تا برق آنتن‌های مخابراتی را از جنراتور به برق سولری تبدیل نماید.

رئیس اجرائیه کشور گفت که دارالانشای شورای وزیران این مسأله‎را دنبال نموده و گزارش دهد.

رئیس اجرائیه کشور به شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب هدایت داد که با وزارت‌ها هماهنگی کنند تا استفاده از انرژی قابل تجدید را در بودجه‌شان شامل سازند. این موضوع به محیط زیست کمک می نماید.

اداره ملی محیط زیست گزارش داد که برخی از شهرک‌ها، بلند منزل‌ها مراکز تجارتی و بلاک‌های رهایشی از زغال سنگ تصفیه ناشنده استفاده می کنند. ۲۶۴ موردشناسایی شده است.رئیس اجرائیه کشور گفت که برای کسانی‌که از زغال سنگ تصفیه ناشده استفاده می‌کنند، وقت بدهید که در این مدت یا سیستم را تعویض نمایند تا فلتر نصب کنند. در صورت بی توجهی وزارت داخله اقدام کند.

در این نشست اداره ملی محیط پلان عملیاتی برای جلوگیری از آلوده‌گی هوا در ایام زمستان را ارائه کرد که در آن ۱۱ مورد اقدامات عملی و فوری در نظر گرفته شده است.این پلان از سوی رئیس اجرائیه کشور تایید گردید.

در اخیر اداره ملی محیط زیست گفت که مشکلات محیط زیستی وجود دارد؛ اما آمار و گزارش‌های نشر شده از آدرس‌های نامعلوم در باره آلوده‌گی هوای کابل مبنای علمی ندارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید