روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رئیس اجرائیه کشور: جایگاه و موقعیت ستراتیژیک هرات در سطح ملی قابل محاسبه است

رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی دیروز با اعضای شورای رهبری همگرایی و اجتماعی هرات دیدار کرد.

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور گفت که جایگاه و موقعیت استراتژیک هرات در سطح ملی قابل محاسبه است و کارهایی در آن ولایت انجام شده است؛ اما آنچه توقع مردم هرات بوده برآورده نگردیده است.

رئیس اجرائیه کشور در بخش دیگر از صحبت‌هایش گفت که اگر جمع ما جمع می‌بود، برخی‌ها از یک یا دو پست دولتی می‌گذشتند و کمی صبر می‌کردند ما حالا یک تغییر بنیادین می‌آوردیم؛ ولی بازهم ما پروسه عدالتخواهی را ادامه می‌دهیم.

در این دیدار حبیب هاشمی وکیل شورای ولایتی هرات درخواست‌ها و پیشنهادات مردم هرات را در زمینهٔ مبارزه با فساد اداری و اصلاحات اداری و چالش‌های امنیتی با رئیس اجرائیه کشور در میان گذاشت.

اعضای رهبری شورای همگرایی و اجتماعی هرات درخواست کردند که بخش ماستری در چوکات دانشگاه هرات اضافه شود و از سیاسی شدن این دانشگاه به عنوان یک نهاد اکادمیک و علمی جلوگیری صورت گیرد. همچنان آنان گفتند که براساس اصل مشارکت سیاسی و عدالت اجتماعی از کادرهای متخصص هرات در ساختار قدرت و تصمیم‌گیری استفاده شود. مردم هرات انتظار دارند که در این مورد توجه لازم شود.

سپس، رئیس اجرائیه کشور گفت که در باره رفع چالش‌ها و نگرانی‌های امنیتی مردم هرات به نهادهای امنیتی هدایت می‌دهد که توجه و تمرکز بیشتر داشته باشند. دوکتور عبدالله عبدالله به اعضای شورای همگرایی و اجتماعی هرات وعده سپرد که تمام موارد ذکر شده را تعقیب و پیگیری می‌کند. رئیس اجرائیه کشور گفت که برای ایجاد بخش ماستری در چوکات دانشگاه هرات نیز اقدام خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید