روزنامه ملی انیس

رئیس اجرائیه: کارآفرینی و بلند بردن ظرفیت‌های جوانان از اولویت‌های حکومت است

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان در نشست دیروزکمیتۀ جوانان و اشتغال‌زایی گفت: حکومت در زمینۀ کارآفرینی اقدامات مؤثری را انجام داده‌است، اما کافی نیست و تلاش‌های بیشتری در این زمینه انجام می‌شود. رئیس اجرائیه افزود که به خاطر بلند بردن ظرفیت‌های جوانان نیز برنامه‌های خوبی روی دست است که به کمک همکاران داخلی و جهانی عملی خواهد شد.

در این نشست مسئولان نهادهای حکومتی گفتند: در سال روان نزدیک به ۹۰ هزار شغل جدید ایجاد شد و افرادی که واجد شرایط بودند، صاحب کار شدند. آنان همچنان از راه‌اندازی برنامه‌ای جهت توانمند سازی و کارآفرینی برای جوانان از سوی UNFPA یکی از رؤسای مشترک برنامه جوانان و اشتغال‌زایی خبرداده افزودند که با عملی شدن این برنامه، جوانان کشور توانمندی‌های لازم و مهمی را به دست خواهند
آورد.

رئیس اجرائیه به نهادهای مربوطه هدایت داد که در هم‌آهنگی با یکدیگر اقدامات لازم در راستایی کارآفرینی بیشتر انجام دهند.

ممکن است شما دوست داشته باشید