روزنامه ملی انیس

رئیس اجرائیه : واردات شماری از اقلام دوایی و صحی ممنوع می‌شود

رئیس اجرائیه حکومت افغانستان در برنامهٔ تجلیل از هفته صنعت و رشد صنعت ادویه در کشور گفت که پس از این نهادهای امنیتی و مراکز صحی دولتی استفاده از ادویهٔ تولید داخلی را در اولویت قرار دهند.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست اجرائیه به آژانس باختر، داکتر عبدالله عبدالله روز پنجشنبه که به مناسبت هفته صنعت در مقر وزارت صحت عامه سخن می‌زد، گفت که پس از این واردات اقلام دوایی و صحی داخلی که به خودکفایی رسیدیم، شامل فهرست ممنوعه قرار
می‌گیرد
.

داکتر فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه گفت که افغانستان سه سال قبل ۹۵ درصد وابسته به واردات ادویهٔ خارجی بود؛ اما حالا این میزان بین ۵-۷ درصد کاهش یافته است.  

وزیر صحت عامه افزود که این وزارت در هماهنگی با بخش خصوصی زمینه سرمایه‌گذاری و فعال شدن ۴۰ فابریکه تولید ادویه و محصولات صحی را فراهم کرده است و کار روی ۲۳ فابریکه دیگر جریان
دارد
.

فیروز علاوه کرد که در حال حاضر به ارزش ۶۰۰ میلیون دالر در مارکیت دوا، فرصت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی وجود دارد که می‌تواند بستر را برای کاریابی و رشد اقتصادی کشور فراهم کند.

وزیر صحت عامه با ابراز قدردانی از داکتر عبدالله عبدالله گفت که رئیس اجرائیه کشور در جلسه شورای وزیران فیصله کرد که واردات ۱۵ قلم ادویهٔ داخلی شامل فهرست ممنوعه
شود
.

احمد سعید شمس، رئیس اتحادیه صنعت دوایی و محصولات صحی افغانستان گفت که سیاست دمپینگ یا ورشکست کردن رقبا، قاچاق دوای بی‌کیفیت، بالا بودن تعرفهٔ موادخام، عدم حمایت حکومت از تولیدات داخلی در قراردادهای دولتی و عدم نظارت از چالش‌های جدی سد راه رشد تولیدات داخلی است.شمس از رئیس اجرائیه کشور خواست که مصرف ادویه داخلی را در نهادهای امنیتی و مراکز صحی دولتی در اولویت قرار دهد. تعرفهٔ مواد خام کاهش یابد و واردات اقلامی که فابریکه‌های داخلی به خودکفایی رسیده است، شامل فهرست ممنوعه
کند.

سپس، رئیس اجرائیه کشور با قدردانی از بخش خصوصی گفت که باوجود پیشرفت‌ها هنوزهم در ابتدایی‌ترین مرحله قرار داریم. چون، رقابت با کشورهای منطقه کار دشواراست.

داکتر عبدالله عبدالله تاکید کرد که باید با ذهنیت بدبینانه نسبت به تولیدات داخلی مبارزه شود و بخش خصوصی حفظ کیفیت دوا را در اولویت قرار دهد.

رئیس اجرائیه کشور به وزارت صحت عامه وظیفه سپرد که در جلسه مشترک با تدارکات ملی و اتحادیه صنعت دوایی و محصولات صحی مسأله استفاده از ادویه داخلی را به بحث بگیرد. رئیس اجرائیه کشور گفت که تلاش صورت می‌گیرد تا نهادهای امنیتی و دفاعی کشور از تولیدات دوایی و صحی داخلی استفاده کنند.

داکتر عبدالله عبدالله به وزرات‌های عدلیه، تجارت و صحت عامه هدایت داد که در یک نشست مشترک موضوع جلوگیری از واردات اقلامی که افغانستان در تولید آن ها به خودکفایی رسیده است را بررسی کنند.

رئیس اجرائیه کشور به اتحادیه صنعت دوایی و محصولات صحی وعده سپرد که تعرفه بالای مواد خام طبی را کاهش می‌دهد واتحادیه تمام مشکلات و پیشنهاد های شان را فهرست کند که روی آن کار شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید