روزنامه ملی انیس

رئیس اجرائیه: همه شمول بودن مؤسسات تحقیقاتی و مؤسساتی که در راستای مسایل اقتصادی کار می‌کنند بسیار مهم است

داکتر عبدالله عبدالله رئیس‌اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان در کنفرانس نقش پوهنتون‌ها در تحقق اهداف انکشاف پایدار در افغانستان گفت که باید همه موسسات و پوهنتون‌ها را شامل برنامۀ توسعه پایدار سازیم.

داکتر عبدالله در مرکز رسانه‌های حکومت افزود: امروز انکشاف پایدار تنها مسایل اقتصادی را در بر نمی‌گیرد، بل بخش تساوی جنسیتی، نیازهای اجتماعی، اگاهی عامه، آموزش و‌…. را شامل می‌شود که باید به آن دسترسی پیدا کنیم.

رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کرد که اولویت‌های ملی، ما را به اهداف توسعه پایدار می‌رساند. پس باید منابعی که در اختیار داریم تشخیص داده شود که چگونه از آن استفاده نماییم.

 عبدالله افزودند، بحث تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی با توجه به این‌که در قرن ۲۱ قرار داریم، متفاوت‌تر است نسبت به سایر قرن‌‌ها و همین طور در بخش اقتصادی نیز تفاوت‌های زیادی به میان آمده است و افغانستان که یک کشور رو به انکشاف و در حال منازعه است، باید برنامه‌های توسعه پایدار برای افغانستان براساس تحقیق و آگاهی صورت گیرد.

داکتر عبدالله عبدالله همچنان افزود، در شروع حکومت هدف ما باز کردن درب مکاتب بود و هنوز هم دسترسی به تعلیم و تربیه در اولویت کار ما قرار دارد، اما امروز استفاده از تکنالوژی یک نیاز است.

به باور  عبدالله، فرصت‌هایی را که در اثر جنگ از دست داده‌ایم، رسیدن به آن فرصت‌ها و اهداف اساسی باید از نیازهای مهم ما باشد.

رئیس اجرائیه کشور همچنان گفت، همه شمول بودن موسسات تحقیقاتی و موسساتی که در راستای مسایل اقتصادی کار می‌کند بسیار مهم است؛ بنابراین باید تلاش کنیم تا سایر موسسات و پوهنتون‌ها را نیز شامل برنامۀ توسعه پایدار سازیم.

داکتر عبدالله  می‌گوید، اکنون که بحث صلح جریان دارد و مسئله انتخابات نیز مطرح است، بحث توسعه پایدار در هر دوبخش مهم و اساسی است و تاکید کرد که مسئولیت ما در برابر شهروندان تغییر نمی‌کند.

رئیس اجرائیه کشور خاطرنشان کرد که اگر در حکومت آینده توسعه پایدار در اولویت کار حکومت قرار نداشته باشد، زیان‌بار خواهد بود.

با این حال، داکتر مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشور در این کنفرانس تاکید کرد که هنوز هم افغانستان برق ندارد و از برق وارداتی استفاده
می‌کند.

درحالی‌که اگر زمینه‌سازی برای تولید داخلی شود، به اقتصاد کشور کمک زیادی خواهد کرد، اما جنگ و ناامنی این فرصت را با چالش مواجه کرده است.

وزیر اقتصاد گفت، بیشتر جوانان در بازار کار جذب نشدند.

 در سال جاری ادارۀ احصایه مرکزی اعلام کرد که ۳% جوانان جذب کار شدند، این رقم با در نظرداشت نفوس کشور به معنای افزایش فقر است و این جاست که برنامه اهداف انکشاف پایدار اهمیت حیاتی پیدا می‌کند.

 مستور خاطرنشان کرد، وزارت اقتصاد به عنوان هم‌آهنگ‌کنندۀ برنامه‌های اقتصادی گام‌های عملی را در این راستا برداشته است. بیش از ۷۶ برنامۀ آموزشی و آگاهی‌دهی را در بخش‌های مختلف دایر نموده‌است.

بااین حال علی انور یوسفی رئیس پوهنتون کاتب دراین کنفرانس تاکید کرد که توجه به اهداف انکشاف پایدار مزایای زیادی برای پوهنتون‌ها دارد و آموزش و پژوهش در بخش توسعه پایدار گنجانیده شده‌است و باید خاطرنشان سازم که نقش پوهنتون‌ها در توسعه پایدار مهم و اساسی می‌باشد.

در همین حال نماینده یو ان دی پی در این کنفرانس گفت، اگر قرار باشد که برنامه انکشاف پایدار را در افغانستان عملی سازیم، باید تمامی نهادهای داخلی و بین‌المللی با آنان همکاری نمایند، زیرا یک وزارت به تنهایی نمی‌تواند این برنامه را عملی سازد.

او می‌گوید که یو ان دی پی در چوکات وزارت اقتصاد در بخش انکشاف پایدار افغانستان را همکاری می‌کند؛ اما سایر نهادها و پوهنتون‌ها نیز باید با وزارت اقتصاد همکاری کنند.

رئیس موسسه تحقیقات و ارزیابی افغانستان دراین کنفرانس گفت، باید پوهنتون‌ها و نهادهای تحقیقاتی نظر به شرایط فعلی افغانستان در راستایی اهداف انکشاف پایدار به طور مشترک کار نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید