روزنامه ملی انیس

رئیس اجرائیه: نهاد های مربوط باید در زمینه پیش گیری حوادث، دست به کار شوند

آمادگی ها به خاطر رسیدگی با حوادث احتمالی در زمستان پیشرو، دیروز در جلسه کمیسیون‌ عالی دولتی مبارزه با حوادث به ریاست داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه به بررسی گرفته شد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به آِژانس باختر، در آغاز جلسه نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث با اشاره به میزان بلند بارندگی در سال جاری گفت که از اثر بارندگی های اخیر در کشور پنج تن شهید شده اند و ۱۴ تن دیگرنیز زخمی شدند ونیز باعث خسارات مالی به دهقانان شد.

درپی بارندگی در چند روز گذشته، در ننگرهار و ولسوالی‌های اطراف کابل شاهراه کابل – جلال آباد و جاده کابل- بامیان مسدود شده است که در همکاری با وزارت دفاع ملی و وزارت ترانسپورت پاک کاری شد و مسیر ها دوباره به روی ترافیک بازشد.

وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت: پلان رسیدگی به حوادث احتمالی در فصل زمستان ترتیب شده است که به اساس آن ۱۰۷ ولسوالی و ۳۱۳ قریه با تهدید بلند حوادث طبیعی رو به رو است .

فهیم افزود که مبلغ ۳۰ میلیون دالر به منظور رسیدگی به حوادث فصل زمستان تخمین زده شده است، در حالیکه این وزارت ۲۶ میلیون بودجه دارد.

در همین حال، نماینده دفتر همآهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) گفت که این نهاد استراتیژی رسید‌گی به خانواده‌های آسیب‌ پذیر را تدوین کرده است خدمات بهداشتی، آب آشامیدنی و تهیه غذامطابق به آنان به نیازمندان انجام داده خواهدشد . در اخیر داکترعبدالله عبدالله رئیس اجراییه پس از شنیدن طرح‌ها و برنامه‌های وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به وزارت‌های مالیه و ترانسپورت هدایت داد تا در قسمت آمادگی‌ به آفات و حوادث طبیعی با وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث همکاری کنند .

رئیس اجراییه گفت که نهادهای مربوط باید هرچه زودتر کارشان را آغاز کنند و در زمینه پیش‌گیری حوادث طبیعی دست به کار شوند.

داکترعبدالله عبدالله رئیس اجراییه کشور افزود که بودجه مورد نیاز وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در اختیار این اداره قرار داده می شود وگفت که در برنامه‌ها و راهکارها باید تمام حوادث تخریبی را پیش‌بین باشد.

رئیس اجراییه به وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث هدایت داد که نشستی را با اشتراک مسوولان وزارت‌های مالیه و ترانسپورت برگزارکند تا در زمینۀ رسید‌گی به مناطق آسیب‌ پذیر اقدامات فوری صورت گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید