روزنامه ملی انیس

رئیس‌ جمهور غنی: هیچ کسی مانع سرمایه ‌گذاری مشروع شده نمی ‌تواند

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دیروز در مراسم افتتاحیۀ تجلیل از هفتۀ صنعت که در قصر چهار چنار ارگ برگزار گردید، اشتراک و سخنرانی نمود.

در این مراسم که شماری از صنعت کاران، سرمایه گذاران و مسئولین سکتور تجارت و اقتصاد کشور حضور داشتند، ابتدا اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت صحبت کرده گفت که صنعت در بهبود رشد اقتصاد و افزایش صادرات نقش اساسی دارد.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفت که این وزارت بخاطر رشد صنعت بالای سه اصل عمده که عبارت اند از بهبود وضعیت تجارت، تبدیل ساختن افغانستان از کشور وارد کننده به صادر کننده و انکشاف زیربناها و ایجاد پالیسی ها تمرکز دارد. وی همچنان از دست آوردها و اصلاحات به میان آمده یادآوری کرد و افزود که صادرات کشور به یک میلیارد دالر رسیده و هدف این است که تا دوسال آینده این رقم به دو میلیارد دالر برسد.  

سپس رئیس جمهور کشور صحبت کرد و هفته صنعت را به تمام صنعتکاران تبریک گفته افزود که صنعت و صنعتکار از واقعیت های افغانستان کنونی است، امروز صنعت کار خیالی نداریم، فعالیت صنعتکاران، سرمایه و تاثیر سرمایه آنان به صورت واضح قابل پیمایش است.

رئیس جمهور غنی گفت که سرمایه‌ گذاران افغان با سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف سرنوشت کشور را تغییر می دهند و این تغییر سرنوشت تغییر مثبت است.

وی افزود که جای خرسندی است که مدیریت در صنعت و تولیدات کشور افغانی شده است و این نشان دهندۀ این است که سرمایه دار و صنعت کاران ما برای قشر تحصیل کرده کشور زمینه کار مسلکی، دوامدار و با عزت را فراهم می‌ کند.

رئیس جمهور کشور با اشاره به ضرورت رشد صنعت در کشور گفت که پالیسی صنعتی افغانستان توسط مشاورین خارجی ساخته شده نمی‌ تواند، هر پالیسی که در این کشور کاربرد داشته باشد باید توسط خود افغان ها ساخته شود. وی همچنان تصریح کرد که دولت باید از مانع و طرز فکر سابقه بیرون شود و سرمایه‌ دار و صنعتکار را شریک بنیادی انکشافی خود بداند، شرکای واقعی و دراز مدت دولت سرمایه داران و صنعتکاران هستند.

رئیس جمهور غنی گفت که محیط سرمایه ‌گذاری در چهار و نیم سال گذشته کاملاً تغییر کرده، اعتماد و احترام متقابل میان سکتور خصوصی و دولت ایجاد شده است. وی افزود که برای رسیدن به استقلال اقتصادی و رفع مشکلات سرمایه گذاری در کشور، نیاز است تا به همدیگر گوش بدهیم.

رئیس جمهور کشور گفت که فرصت وجود دارد تا از تجارب کشورها در انقلاب‌ های صنعتی استفاده نمائیم و سرمایه ‌گذاری بالای قوای بشری بخاطر رشد صنعت را مهم خواند. وی افزود که پوهنتون ‌ها و مکاتب ما از پالیسی صنعتی کشور دور بوده نمی ‌توانند و باید یکی از ارکان پالیسی صنعتی ما باشند.

رئیس جمهور غنی به مشکلات صنعتکاران و سرمایه ‌گذاران در بخش های امنیت، بلند بودن قیمت برق، تجدید نظر در تعرفه ها و توزیع زمین در پارک‌ های صنعتی اشاره کرد و به ادارات مربوطه بخاطر رفع این مشکلات هدایات لازم داد.

رئیس جمهور گفت که هیچ کسی مانع سرمایه‌ گذاری مشروع شده نمی ‌تواند، تمام وزارت خانه‌ ها، ادارات و مامورین دولتی مسئول فراهم کردن تسهیلات برای سرمایه گذاری می‌ باشند.

در اخیر، شیرباز کمین زاده رئیس اتاق تجارت و صنایع، خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع و منیژه وافق رئیس اتاق تجارت زنان صحبت کرده گفتند که اصلاحات ساختاری که در سکتور تجارت و اقتصاد به میان آمده است باعث گردید تا افغانستان ۷ درصد رشد صنعتی داشته باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید