روزنامه ملی انیس

  رئیس‌جمهور غنی برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از سیلاب، هدایات لازم داد

رئیس‌جمهور غنی برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از سیلاب، هدایات لازم داد. جلسه‌ای به ریاست محمد اشرف غنی رئیس ‌جمهوری اسلامی افغانستان، در رابطه به وضعیت سیلاب‌ها و اقدامات حکومت در خصوص کمک به آسیب دیدگان، شام دیروز در ارگ  ریاست‌ جمهوری دایر گردید. در این جلسه، نجیب‌آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، گزارش جامع از وضعیت آسیب دیدگان سیلاب های اخیر و کمک های نقدی و غیرنقدی حکومت به آنان ارائه کرد و سایر مسئولین مربوطه نیز در مورد اقدامات ادارات مربوطه شان در این خصوص صحبت نمودند.

رئیس جمهور غنی پس از  استماع گزارش و صحبت های متذکره، به مسئولین مربوطه جهت اقدامات همه جانبه در تمام ولایات برای جلوگیری از آسیب ها و بررسی دقیق آسیب دیدگان و خسارات وارده، هدایات لازم داد. رئیس جمهور در خصوص سیلاب های اخیر در کابل، گفت: خواست همۀ مردم این است که حریم دریای کابل مشخص و از غاصبین گرفته شود. رئیس جمهور کشور تصریح کرد که یک پلان عاجل برای مدیریت آب های کابل ضرورت است و همۀ ادارات مربوطه در هماهنگی روی این پلان کار کنند تا در مدت شش ماه تغییر محسوس در دریای کابل بوجود آید. همچنان رئیس جمهور محمد اشرف غنی بر شناسایی آسیب دیدگان سیلاب ها و رسانیدن کمک های عاجل به آنان تاکید کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید