روزنامه ملی انیس

رئیس‌جمهور  در زمینۀ تولید فرهنگ، ما باید فکر فرهنگی را ایجاد نمائیم

نشستی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور بررسی کارکردهای وزارت اطلاعات و فرهنگ، عصر دیروز در ارگ برگزار شد.

ابتدا حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طی صحبتی از رئیس جمهور بخاطر منظوری پیشنهاد این وزارت مبنی بر مساعدت به استاد گل زمان و شمار دیگری از هنرمندان و همچنان تخصیص ۱۶۰ میلیون افغانی جهت ترمیم آبدات تاریخی، تشکر نمود.

سپس پوهاند محمد رسول باوری معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و شماری از رؤسای این وزارت، صحبت نموده، گفتند که طرح پیشنهاد تعدیل بعضی از قوانین مربوطه این وزارت و شماری از مقرره ها را به وزارت عدلیه فرستاده اند.

مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ خاطرنشان کردند که پالیسی نشرات تکمیل گردیده و در آینده نزدیک بعد از اخذ نظریات رسانه ها، همگانی و تطبیق خواهد شد و همچنان پالیسی ملی فرهنگی آماده شده و بخاطر نظرخواهی به ولایات فرستاده شده است.

آنان ضمن ارائه طرح عایداتی و مشکلات تشکیلاتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفتند که تشکیل این وزارت سابقه است و به منظور بازنگری آن، خواستار هدایت رئیس جمهور هستیم.  

مسئولین مذکور با بیان اینکه تغییرات مثبت و مؤثر در ادارات ولایتی این وزارت جریان دارد، گفتند که باید عایدات وزارت اطلاعات وفرهنگ بالای خود آن به مصرف برسد و ایجاد صندوق حمایت از میراث های فرهنگی، یک ضرورت مبرم است.

رئیس جمهور غنی پس از استماع خواست ها و نظریات آنان، گفت که تلاش های تان به منظور بهبود وزارت اطلاعات و فرهنگ خوب است، اما در بعضی موارد نیاز به تغییرات جدی می باشد.

وی افزود که یک کمیتۀ جوانان به منظور تولید فکر فرهنگی ایجاد گردد و طرحی را جهت تقدیر هنرمندان خلاق و هنرمندانی که دچار مشکلات مالی هستند، ارائه نمائید.

رئیس جمهور گفت که در زمینۀ تولید فرهنگ، ما باید فکر فرهنگی را ایجاد نمائیم و اتشه های فرهنگی ما در نمایندگی های دیپلوماتیک افغانستان در خارج، باید از تاریخ، فرهنگ و جغرافیای افغانستان آگاهی داشته باشند.

رئیس جمهور با اشاره بر اینکه بالای ایجاد موزیم ها کارهای موثری انجام شده است، گفت که موزیم ها باید زیر چتر یک برنامه واحد، مدیریت شوند و موزیم ها بدون تکنالوژی که افغانستان را به خارج از کشور وصل می کند، مؤثریت نخواهد داشت.

رئیس جمهور در اخیر سخنانش گفت که کتیبه ها دارای اهمیت فوق العاده اند و باید در قسمت حفاظت آن کارهای بیشتر صورت گیرد و ما باید یک نسل روی فرهنگ خویش سرمایه گذاری کنیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید